Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΦΕΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ
Η πρόσφατη καταδίκη της
πλειοψηφίας των Καφεζυθεστιατόρων από την Δικαιοσύνη, είναι απόδειξη ότι οι
αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί από το Δήμο Έδεσσας είναι μονόδρομος, όχι μόνο
για τη βελτίωση της εικόνας του κέντρου της πόλης, αλλά και για τα συμφέροντα
των ίδιων των επαγγελματιών. Η συγκεκριμένη καταδίκη προήλθε μετά από καταγγελία
προς τον εισαγγελέα και εντολή του προς την Ελληνική Αστυνομία για έλεγχο των
παραβάσεων των καταστηματαρχών για θέματα που αφορούν κυρίως τη χωροθέτηση και
τις επιπλέον κατασκευές εξωτερικού χώρου.

Επειδή τα πρόστιμα για τις
παραβάσεις είναι εξοντωτικά για την ήδη επιβαρυμένη από την οικονομική κρίση
αγορά της Έδεσσας ο Δήμος Έδεσσας έχει καθήκον να διαφυλάξει τον σημαντικό για
την πόλη μας κλάδο των Καφεζυθεστιατόρων. Προς το σκοπό αυτό έχουμε ήδη κινηθεί
με την ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Κανονισμού των παραχωρούμενων χώρων
στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο Κανονισμός αφορά ουσιαστικά την
εφαρμογή ενός νέου μοντέλου λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων της πόλης και θα
λειτουργήσει με γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των
επισκεπτών της πόλης, τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας
των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και την ασφάλεια και προστασία της κίνησης των
πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
(ΑΜΕΑ).


Μεταξύ άλλων ο κανονισμός
περιλαμβάνει την αποκαθήλωση όλων των σταθερών κατασκευών (διάφανες τέντες κλπ)
και δημιουργία παταριών με συγκεκριμένα μέτρα που υποδεικνύει η Δημοτική
Αστυνομία, με βάση τον Κανονισμό. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η καλύτερη
λειτουργία της πόλης και να εφαρμοστεί μία νέα – σύγχρονη αντίληψη η λειτουργία
των παραχωρούμενων χώρων, αλλά και να διαφυλάξουμε τα καταστήματα από
παραβάσεις που επισύρουν ποινές και μάλιστα με υψηλό οικονομικό κόστος στις
δύσκολες εποχές που διανύουμε.


Η εφαρμογή του κανονισμού είναι
άμεση και έχει ήδη γίνει η χωροθέτηση από την Δημοτική Αστυνομία. Με βάση το
χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί θα πρέπει να αποκαθηλωθούν οι κατασκευές και να
τακτοποιηθούν τα τραπεζοκαθίσματα στους χώρους που έχουν υποδειχθεί έως τις 30
Μαΐου και να έχει γίνει και η τοποθέτηση των παταριών έως την 30η Ιουνίου.


Ο συνολικός αυτός σχεδιασμός
υλοποιείται με γνώμονα το συνολικό καλό των πολιτών και των επαγγελματιών και πιστεύουμε
ότι με την νέα δομή των κοινόχρηστων χώρων κανένας επαγγελματίας δεν θα
αντιμετωπίσει στο μέλλον τέτοιου είδους προβλήματα με την δικαιοσύνη.Γραφείο
Τύπου

Δήμου
Έδεσσας

Δεν υπάρχουν σχόλια: