Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

«Ανάρτηση προσωρινής κατάστασης πληρωμής για το πρόγραμμα της Οριστικής εγκατάλειψης αμπελωνων . »

Ενημερώνουμε ότι έχει γίνει ανάρτηση της προσωρινής κατάστασης πληρωμής των αμπελουργών που πραγματοποίησαν εκρίζωση στα πλαίσια του προγράμματος Οριστικής Εγκατάλειψης Αμπελώνων με πριμοδότηση σήμερα 27 Μαΐου 2011 στον χώρο ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
                                                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                      
                          Τσαντάκης Τρύφων 

Δεν υπάρχουν σχόλια: