Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

«Παιδικές κατασκηνώσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έτους 2011»

Σας στέλνουμε συνημμένα , όπως έχει, ανακοίνωση της Επιτροπής Κατασκηνώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων, για τη φετινή χρονιά και παρακαλούμε να δώσετε τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα στο έγγραφο αυτό, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι και συνταξιούχοι του Υπουργείου και οι αγρότες της περιοχής μας (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασεργάτες και ψαράδες).
          Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κατασκηνώσεις και φέτος θα λειτουργήσουν στο Σούνιο Αττικής και θα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ, εκτός των εξόδων των εισιτηρίων μετακίνησης, που θα βαρύνουν τους κατασκηνωτές.
          Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά υπαλλήλων και συνταξιούχων του Υπουργείου καθώς και αγροτών (γεωργών, κτηνοτρόφων, δασεργατών και ψαράδων) που είναι ηλικίας 7 έως 15 ετών, βεβαιούμενης με πιστοποιητικό γέννησης, δηλαδή παιδιά που γεννήθηκαν από το 1996 μέχρι και το 2004.
         
Οι κατασκηνωτικές περίοδοι φέτος είναι:

          1)Από 4 Ιουλίου μέχρι 22 Ιουλίου (μικτή αγοριών-κοριτσιών ηλικίας 7-12 χρόνων)
          2)Από 22 Ιουλίου μέχρι 8 Αυγούστου (μικτή αγοριών-κοριτσιών ηλικίας 7-12 χρόνων)
          3)Από 8 Αυγούστου μέχρι 26 Αυγούστου (μικτή αγοριών-κοριτσιών ηλικίας 13-15 χρόνων)

          Μετά το τέλος και της τελευταίας περιόδου, θα λειτουργήσει η περίοδος των οικογενειών, από 29 Αυγούστου έως 16 Σεπτεμβρίου, με την παραχώρηση των εγκαταστάσεων για φιλοξενία χωρίς καμιά επιβάρυνση, εφόσον θα υπάρξει ενδιαφέρον.

Αιτήσεις καθώς και κάθε άλλο σχετικό έντυπο που θα πρέπει να συνοδεύει την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν από την Υπηρεσία μας (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έδεσσας, Διοικητήριο, 2ος όροφος, Γραφείο 202, υπεύθυνος γεωπόνος η κ. Μούσιου Ασημίνα).
          Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, υποδείγματα των οποίων επισυνάπτουμε, θα πρέπει να σταλούν στο Γραφείο Κατασκηνώσεων του Υπουργείου, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μας έγκαιρα.

          Στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου θα απασχοληθούν επίσης σαν ομαδάρχες παλιά στελέχη των κατασκηνώσεων, παιδιά υπαλλήλων ή αγροτών και κοινοτάρχες πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Πανεπιστημιακών Σχολών ή Γυμναστικής Ακαδημίας ή άλλων Σχολών καθώς και άτομα που έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή Στελεχών Κατασκηνώσεων ή παλιοί κατασκηνωτές που έχουν διακριθεί για τις ικανότητές τους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού λειτουργίας των κατασκηνώσεων, ηλικίας για μεν τους ομαδάρχες 16-18 ετών, για δε τους κοινοτάρχες 19-24 ετών.
          Για την επιλογή ομαδαρχών-κοινοταρχών απαιτείται αίτηση των ενδιαφερομένων, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας, καθώς και ιατρική γνωμάτευση Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας ή Ιδιωτικού Διαγνωστικού Κέντρου ότι δεν πάσχουν από κάποια μεταδοτική ή ψυχική ασθένεια ή κάποιο άλλο αίτιο που θα εμποδίζει τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις της κατασκήνωσης. Σημειώνεται ότι για την ψυχική ασθένεια αρκεί και η γνωμάτευση ιδιώτη γιατρού.
          Οι αιτήσεις των κατασκηνωτών και των ομαδαρχών-κοινοταρχών θα απευθύνονται στην Κ.Ε.Κ. του Υπουργείου (Μενάνδρου 22, Τ.Κ. 101 10 ,2ος  όροφος, γραφείο 213, Αθήνα) και για την 1η  κατασκηνωτική περίοδο θα υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 30 Μαΐου 2011 στην Υπηρεσία μας.
          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την ανακοίνωση για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων και τα υποδείγματα των αιτήσεων, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr , ενώ μπορούν να επικοινωνούν με την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της Κεντρικής Επιτροπής Κατασκηνώσεων: me22u039@minagric.gr

Συνημμένα:
1.Αντίγραφο Ανακοίνωσης
2.Υποδείγματα αίτησης & δικαιολογητικών
                                                                         Ο Δ/ντης


        Τρ. Τσαντάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: