Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΚΥΔΡΑΣ & ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Είναι ήδη γνωστό, από την περσινή  χρονιά, ότι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γενικότερα, αλλά και στην περιοχή μας ειδικότερα,  προέκυψε πρόβλημα σχετικό με την μετάδοση, από τα κουνούπια, του  «ιού του Δυτικού Νείλου». Ασθένειας, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα στην δημόσια υγεία.
       Από τους ειδικούς έχει επισημανθεί η αναγκαιότητα για ψεκασμούς σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με στόχο τη μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών και κατά συνέπεια την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για την μετάδοση της ασθένειας.
       Στο πρόγραμμα ψεκασμών που ανακοινώθηκε πρόσφατα από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, δεν περιλαμβάνεται καμία περιοχή του Δήμου Σκύδρας. 

      Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε να μας ενημερώσετε και να ενημερώσετε και τους συνδημότες μας :

1. Για τις πρωτοβουλίες που έλαβε ο Δήμος προκειμένου να πραγματοποιηθούν ψεκασμοί και στον Δήμο Σκύδρας, την ενδεδειγμένη χρονική περίοδο, καθώς και αν έχει επιτευχθεί συντονισμός με τους όμορους Δήμους, αφού είναι προφανές ότι  το πρόβλημα απαιτεί  συντονισμένη και σχεδιασμένη δράση σε ευρεία κλίμακα, που υπερβαίνει τα τοπικά όρια του Δήμου.
2. Για τον αριθμό και τον χρόνο πραγματοποίησης των ψεκασμών.
3. Για τον φορέα που έχει αναλάβει την πραγματοποίηση των ψεκασμών.
4. Για το κόστος αυτών των ψεκασμών καθώς και τον υπόχρεο για την πληρωμή τους.

       Άποψη της «Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Σκύδρας» είναι, ότι σε ζητήματα που έχουν άμεση επίπτωση στη δημόσια υγεία, όπως το επίμαχο, δεν χωρούν ούτε καθυστερήσεις, ούτε εκπτώσεις.
       Απαιτείται σχεδιασμός  και υλοποίηση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, των απαραίτητων υποδομών και μηχανισμών προστασίας της δημόσιας υγείας, με τη συμμετοχή ασφαλώς και του Δήμου και εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό.
       Η προστασία της δημόσιας υγείας, είναι υποχρέωση της πολιτείας και δεν μπορεί να εξαρτιέται από ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Από την άλλη πλευρά, είναι καθήκον του Δήμου να εξασφαλίσει, ότι  η δημόσια υγεία δεν θα κινδυνεύσει και οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν, δίχως οικονομική επιβάρυνση των δημοτών, διεκδικώντας αγωνιστικά τα κονδύλια που απαιτούνται από την κυβέρνηση και αξιοποιώντας, όπου είναι δυνατόν, το ανθρώπινο δυναμικό και τα  μέσα του Δήμου.
 
Σκύδρα 27.5.2011
Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Σκύδρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: