Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται  οι γεννημένοι του έτους 1995  (κλάσεως 2016) και γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Πέλλας, να  περάσουν από το Δημαρχείο Πέλλας στα Γιαννιτσά, Γραφείο Αστικής και Δημοτικής κατάστασης (Δημοτολόγια), 1ος όροφος, γραφείο 11  και να δηλώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, γραμματικές γνώσεις)  για να συμπληρωθούν οι στρατολογικοί πίνακες (καταστάσεις επιλογής) μέχρι την 4/6/2011.
Σημειώνουμε ότι για τα άτομα που δεν θα παρουσιαστούν για να δηλώσουν τα στοιχεία τους μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται παραπάνω, θα υπάρξουν οι νόμιμες κυρώσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Δημοτικό Κατάστημα, 1ος όροφος, γραφείο 11 και στα τηλέφωνα 23823 50860 ή  23823 50826.
                                                                          
Ο Δήμαρχος Πέλλας  
Γρηγόριος Σωτ. Στάμκος


Ευχαριστούμε για την συνεργασία
         ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: