Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Σύσκεψη για τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό και Προγραμματισμό της Πέλλας


Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης προσκαλεί σε σύσκεψη για τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό και Προγραμματισμό της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας τους Δημάρχους της περιοχής. Η σύσκεψη πραγματοποιείται αύριο Τετάρτη 1 Μαίου και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου. Ακολουθεί η επιστολή της πρόσκλησης προς τους κκ. Δημάρχους όπου παρουσιάζεται το πλαίσιο της συνάντησης η οποία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εποικοδομητική.
«Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την Μεταρρύθμιση του Καλλικράτη η οποία αποτελούσε αναγκαιότητα για τον εκσυγχρονισμό της Διοίκησης και την καθοδήγηση και Διοίκηση της Οικονομίας η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Π.Ε της Πέλλας και οι Δήμοι της έχουν ένα καινούργιο ουσιαστικό θεσμικό ρόλο.

Στα πλαίσια της Μεταρρύθμισης του Καλλικράτη οφείλουμε να λειτουργήσουμε σύμφωνα με την κεντρική κατεύθυνση του άρθρου 4 που ορίζει ότι:
Μεταξύ των δύο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας και συναλληλίας, οι οποίες αναπτύσσονται βάσει του νόμου, κοινών συμφωνιών, καθώς και με το συντονισμό κοινών δράσεων.

Γι' αυτό το σκοπό θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα συνεννόησης για τα μεγάλα ζητήματα ανάπτυξης του Τόπου μας.

Συχνές και με περιεχόμενο διαβουλεύσεις για τα ζητήματα για τα οποία απαιτείται συναντίληψη, συναλληλία και συνεργασία για την εξασφάλιση της κατάδηλης σκοπιμότητας και την διεκδίκηση των απαιτούμενων πόρων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην κατάρτιση της Μεγάλης Χάρτας ανάπτυξης του Τόπου μας, ενός Κοινού Πλαισίου αναφοράς όλων μας. Όλων των Αιρετών Εκπροσώπων – Διοικήσεων για όσες Δράσεις, Ενέργειες και Έργα είναι χρήσιμο να σχεδιαστούν, να προγραμματιστούν και να υλοποιηθούν με κοινή προσπάθεια.

Η Π.Ε. Πέλλας ολοκληρώνει ένα γενικό πλαίσιο κατευθύνσεων για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο Στρατηγικής όσο και σε επίπεδο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Ανάπτυξης.

Για μια εναρκτήρια συνεργασία, σας προσκαλώ σε σύσκεψη για τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό και Προγραμματισμό της Πέλλας την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητηρίου.

Πρόταση Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:
  1. Παρουσίαση των κατευθύνσεων του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Πέλλας.
  2. Προγραμματισμός των μεγάλων έργων υποδομής
- Συγκοινωνιακά, Υδραυλικά,κ.λ.π.
- Αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας και ορυκτού πλούτου.
- Αποτελεσματική Προστασία Περιβάλλοντος ενόψει της θερινής λειψυδρίας και έναρξης της μεταποιητικής περιόδου (λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών Μονάδων Βιολογικής Επεξεργασίας υγρών λυμάτων και περιβαλλοντικοί έλεγχοι).
  1. Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών και προστασίας της δημόσιας υγείας από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
  2. Πολιτική Προστασία (έμφαση στις δασικές πυρκαγιές).
  3. Ρυθμιστικό Θεσσαλονίκης.
  4. Πλαίσιο συνεργασίας για την εφαρμογή της Πράξης: “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”.
  5. Άλλα θέματα που θα προταθούν από τους συμμετέχοντες.

Με εκτίμηση,

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας
     Θεόδωρος Θεοδωρίδης»

Δεν υπάρχουν σχόλια: