Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

Συνεδρίασε σήμερα, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ), υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη και με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων τοπικών και περιφερειακών Φορέων. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Κωνσταντίνος Κοκκολάκης, καθώς επίσης και ο Περιφερειακό Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγος Αργύρης Γιαννακόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε ειδικότερα ο ρόλος, η αρμοδιότητα και τα ειδικά μέτρα που προγραμματίζονται από τους εμπλεκόμενους φορείς για την αποτελεσματική πρόληψη και προστασία από ενδεχόμενη δασική πυρκαγιά στην περιοχή μας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα του καθαρισμού των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα για την ανάπτυξη πυρκαγιάς, η συγκρότηση μίας βάσης δεδομένων με στοιχεία για τη διενέργεια προβλέψεων επικινδυνότητας και, επίσης, η εκπόνηση νέων και η επικαιροποίηση σχεδίων απομάκρυνσης του τοπικού πληθυσμού σε περίπτωση έκτακτης απειλής.

Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης συνεχάρη ιδιαίτερα τις εθελοντικές οργανώσεις που παραβρέθηκαν στη σύσκεψη και συμμετέχουν στις δράσεις πολιτικής προστασίας. Επίσης, αναφέρθηκε στο θέμα των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων που αποτελούν συχνά εστίες ανάπτυξης πυρκαγιών. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε, η κατάσταση που επικρατεί στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας είναι εξαιρετικά ικανοποιητική, καθώς από τους 140 χώρους, έχουν αποκατασταθεί οι περισσότεροι. Τους επόμενους μήνες ολοκληρώνεται η αποκατάσταση 27 Χώρων με επίβλεψη των οικείων Τεχνικών Υπηρεσιών και πρόκειται να ενταχθούν ακόμη 8 χώροι υψηλής επικινδυνότητας.

Ακολουθεί απόσπασμα από την εισήγηση του κ. Αντιπεριφερειάρχη κατά τη διάρκεια της συνάντησης:

«Με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» ανοίγει πλέον ο δρόμος για ισχυρές, αυτόνομες τοπικές κοινωνίες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να πάρουν την τύχη στα χέρια τους, να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να υλοποιήσουν με ορίζοντα το μέλλον, την κοινωνική και οικονομική ευημερία των πολιτών τους. Στην κατεύθυνση αυτή, η Πολιτική Προστασία μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πεδίο εφαρμογής παρεμβάσεων αστικού και περιφερειακού σχεδιασμού για την βελτίωση των όρων ποιότητας της ζωής μας.

Η σημερινή συνάντηση έχει πολλαπλούς σκοπούς. Η σύγκλιση του πρώτου Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας αποτελεί ουσιαστικά μία συνάντηση εργασίας για ενημέρωση και ανταλλαγή εμπειριών ώστε να αποκτήσουμε επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των κινδύνων από μία πιθανή δασική πυρκαγιά στην περιοχή μας.

Η σημερινή μας συζήτηση προτείνω να εστιαστεί στους επόμενους τέσσερις άξονες:

Καταρχήν, να δούμε όλοι μαζί τον «λόγο ύπαρξης» του ΣΟΠΠ. Να δώσουμε μία από κοινού απάντηση στο κατά πόσο το συγκεκριμένο όργανο είναι σημαντικό, που στοχεύει, ποια είναι η αποστολή του και πως μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα. Η σύστασή του προβλέπεται βέβαια από την νομοθεσία, αλλά οι τοπικοί φορείς είναι αυτοί που θα δώσουν «σάρκα και οστά» στο συγκεκριμένο όργανο.

Στη συνέχεια θα ήθελα να δούμε όλοι μαζί το Θεσμικό και Νομικό πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας και, ειδικότερα, το πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Ακολουθεί ο τοπικός σχεδιασμός. Η συζήτηση δηλαδή των ειδικών συνθηκών και των ενδεδειγμένων έργων, δράσεων και μέτρων που είναι σημαντικό να προγραμματίσουμε και δρομολογήσουμε ώστε η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας να αποκτήσει υψηλό επίπεδο προετοιμασίας για την αντιμετώπιση του ενδεχομένου μίας δασικής πυρκαγιάς. Η πιθανότητα αυτή φαίνεται να είναι μικρή, με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών, το αναμενόμενο κόστος όμως από την εξάπλωση δασικής πυρκαγιάς στα τοπικά οικοσυστήματα είναι υψηλό, δεδομένης της μεγάλης οικολογικής αξίας τους. Όπως θα μας εξηγήσουν οι συνάδελφοι από τη δασική υπηρεσία, ο Νομός Πέλλας διαθέτει μοναδικά δασικά οικοσυστήματα τα οποία αποτελούν πηγή ζωής και ευημερίας για την ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού, οι περιοχές αυτές είναι η βάση για επιχειρηματικές επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ήδη ο εναλλακτικός τουρισμός, ο οικοτουρισμός και ο θεματικός τουρισμός παρουσιάζουν καλές προοπτικές ανάπτυξης σε πολλές περιοχές της Πέλλας και έχουν γίνει πολλές επενδύσεις από επιχειρηματίες, αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ακόμη, στο πλαίσιο της σημερινής μας συνάντησης θα ήθελα να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία και να συζητήσουμε για μία σειρά από ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με την Πολιτική Προστασία στην περιοχή μας. Μεταξύ των σημαντικότερων που θα ήθελα να εξετάσουμε μαζί, είναι η προώθηση του εθελοντισμού, η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και, επίσης, η συνεργασία μας για τη διεκδίκηση Κοινοτικών Κονδυλίων για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων Πολιτικής Προστασίας.

Στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που διανύουμε είναι σημαντικό να αναζητούμε «έξυπνους» τρόπους χρηματοδότησης και υλοποίησης των δράσεων που σχεδιάζουμε. Αυτό αποτελεί εφαρμογή στην πράξη του ρητού των αρχαίων Ελλήνων «Πενία, τέχνας κατεργάζεται»…

Καθώς είναι η πρώτη συνάντησή μας, θα ήθελα να ανοίξω την κουβέντα μας παρουσιάζοντας μερικές από τις θέσεις που διαμορφώνουμε με τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και σε συνεχή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη και όλους τους άλλους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Καταρχήν ο ρόλος και η αποστολή του τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ο «Καλλικράτης» έχει επιφέρει αρκετές αλλαγές. Οι Δήμοι είναι λιγότεροι και αρχίζει να διαφαίνεται μία διαφορετική αντίληψη στην οργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Λιγότερα πρόσωπα, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ευέλικτες και προσαρμοσμένες υπηρεσίες στα μέτρα και τις απαιτήσεις των πολιτών, διαφάνεια, λογοδοσία και ενεργητικότερη συμμετοχή των πολιτών. Επίσης, αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής.

Πρόθεσή μας είναι το Συντονιστικό Όργανο να αποτελέσει ένα σταθερό σημείο επικοινωνίας και συνεργασίας όλων των τοπικών εμπλεκομένων φορέων. Επίσης, θα ήθελα το Όργανο αυτό να είναι ανοικτό προς την κοινωνία των πολιτών και να δρομολογήσουμε δράσεις κοινού ενδιαφέροντος με κοινωνικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται τοπικά. Είναι σημαντικό να μην αποτελέσει έναν τυπικό, αλλά έναν ουσιαστικό και πρακτικό θεσμό, σε άμεση επαφή με την κοινωνία και την τοπική πραγματικότητα. Για την ενίσχυση της λειτουργίας του συγκεκριμένου οργάνου προτιθέμεθα μάλιστα να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο, με όλες τις κατάλληλες υποδομές επικοινωνίας και οργάνωσης βάσεων δεδομένων που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά μας στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Το κέντρο αυτό μπορεί να στεγαστεί στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, αλλά είναι ίσως προτιμότερο να έχει τη μορφή μίας κινητής επιχειρησιακής μονάδας, ώστε να παραμείνει επιχειρησιακά λειτουργική ακόμη και στην περίπτωση μίας εκτεταμένης φυσικής ή άλλης καταστροφής. Για την καλύτερη οργάνωση του κέντρου θα ήθελα να έχω τις απόψεις και προτάσεις σας.

Το ενδεχόμενο πρόκλησης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή μας από κάποιο φυσικό αίτιο (π.χ. κεραυνός) είναι μάλλον μικρό. Επομένως είναι στρατηγικά προτιμότερο να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν δασική πυρκαγιά. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, θα πρέπει να εξετάσουμε σε συνεργασία τη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας στους τομείς που εμφανίζονται στην τρέχουσα διαφάνεια. Ο κάθε ένας από τους εμπλεκόμενους Φορείς, με βάση το πεδίο ευθύνης του και τις αρμοδιότητες που ασκεί θα πρέπει να δρομολογήσει ανάλογα μέτρα πρόληψης από τις δασικές πυρκαγιές. Στον τομέα της μείωσης της επικινδυνότητας από τους Χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, για παράδειγμα, μεγαλύτερη ευθύνη έχουν οι Δήμοι. Για την κατασκευή χαρτών κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε ένα ειδικό πρόγραμμα που διαθέτει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας και μέχρι σήμερα παρέμενε ανενεργό. Με το συγκεκριμένο σύστημα θα κατασκευάζουμε κάθε εβδομάδα χάρτες κινδύνου για δασικές περιοχές στην Πέλλα τους οποίους θα σας διαβιβάζουμε προκειμένου να λαμβάνονται μέτρα αυξημένης επικινδυνότητας για όποιες περιοχές χρειάζεται.

Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, «ο εκάστοτε επικεφαλής αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, έχοντας την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής και είναι ο μόνος αρμόδιος να εισηγηθεί την οργανωμένη απομάκρυνση κατοίκων, εφόσον παραστεί ανάγκη. Η λήψη της Απόφασης για την απομάκρυνση κατοίκων λαμβάνεται κατά περίπτωση από τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη ή Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανάλογα με την έκταση της απειλής.

Ένα σημαντικό ζήτημα που αξίζει να συζητήσουμε είναι αυτό της χρηματοδότησης των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας. Δεδομένων των ασφυκτικών περιορισμών που έχουν προκύψει, οι περισσότεροι Φορείς αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αντίστοιχες δαπάνες. Υπάρχουν όμως κάποιες χρηματοδοτήσεις οι οποίες αφορούν την Πολιτική Προστασία και αυτές θα πρέπει να διατεθούν για αντίστοιχα έργα. Επίσης, στην ίδια κατεύθυνση είναι σημαντικό να προχωρήσουμε όλοι μας στην καταγραφή των διαθέσιμων οχημάτων, μηχανημάτων και άλλων μέσων που διαθέτουμε και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία και αντιμετώπιση ενδεχόμενης δασικής πυρκαγιάς.

Στα ειδικά θέματα που θα ήθελα να συζητήσουμε εντάσσεται η οργάνωση και ενίσχυση του εθελοντισμού στην περιοχή μας. Έχουμε καλέσει μάλιστα σήμερα όλους τους τοπικούς συλλόγους που διαθέτουν ανάλογη εμπειρία.

Με βάση τη δεδομένη έλλειψη οικονομικών πόρων, θα ήθελα να συζητήσουμε επίσης τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση έργων πολιτικής προστασίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα και αυτό που χρειάζεται είναι καλές ιδέες και συνεργασία για την τεκμηρίωση της πρότασης. Για να προχωρήσει κάτι τέτοιο απαιτείται η συνεργασία όλων μας και η δημιουργία μίας κατάλληλης ομάδας έργου με στελέχη που διαθέτουν ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι διαθέτουν ικανότητες που η δημόσια διοίκηση τις αγνοεί ή τις αφήνει αναξιοποίητες. Είναι ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τη σημαντική αυτή παρακαταθήκη που διαθέτει η δημόσια διοίκηση».

Δεν υπάρχουν σχόλια: