Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

«Δημοσιοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εφαρμογή των μέτρων 211 και 212 (Εξισωτική Αποζημίωση) για το έτος 2011».

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής Π.Ε Πέλλας ανακοινώνεται ότι έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα μέτρα 211 και 212 (Εξισωτική Αποζημίωση) για το έτος 2011. Τα μέτρα 211 και 212 του ΠΑΑ (ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011) αφορούν Προγράμματα Οικονομικών ενισχύσεων για την στήριξη των γεωργών των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Το καθεστώς αποσκοπεί στην αντιστάθμιση της απώλειας του εισοδήματος λόγω της παραμονής των γεωργών στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και την ενθάρρυνση της συνέχισης τις γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές.
 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2011.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις Περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.agrotikianaptixi.gr και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr  .


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 


ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: