Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Ημερίδα για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Αδρανών Υλικών στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα (5/4) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου, στην Έδεσσα, η ημερίδα με θέμα «Βιώσιμη Ανάπτυξη-Διαχείριση Αδρανών Υλικών» στο πλαίσιο του διακρατικού κοινοτικού έργου Sustainable Aggregates Resources Management (SARMA)” στο οποίο είναι εταίρος η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων του Προγράμματος που προέρχονται από 15 διαφορετικές υπηρεσίες και φορείς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων τοπικών φορέων και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με αρμοδιότητα στην Αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων της Περιφέρειας, καθώς επίσης και πολλοί ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Η ημερίδα άνοιξε με χαιρετισμό-εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη, ο οποίος παρουσίασε συνοπτικά το καθεστώς διαχείρισης των αδρανών υλικών στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και ζήτησε την ιδιαίτερη συμβολή των παραβρισκόμενων στην επεξεργασία δράσεων που αφορούν τη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων της περιοχής στο πλαίσιο του στρατηγικού επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας έγινε παρουσίαση του προγράμματος SARMA, του θεσμικού/νομικού πλαισίου βιώσιμης διαχείρισης και εκμετάλλευσης των αδρανών υλικών, βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και, επίσης, η χρηματοδότηση λατομικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη:

«Η ημερίδα πραγματοποιείται με φόντο την  διεθνή οικονομική ύφεση και την κρίση στη χώρα μας, με κυριότερο χαρακτηριστικό της την αβεβαιότητα για το μέλλον.

Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες αναφέρεται με έμφαση πως «τα δύσκολα πέρασαν», οι τοπικές κοινωνίες οφείλουν να ανησυχούν για το μέλλον και να προετοιμάζονται για το καλύτερο, αλλά και το χειρότερο σενάριο.

Στη σημερινή ημερίδα συμμετέχουν μαζί μας πολλοί έγκριτοι επιστήμονες, ειδικοί αλλά και επιχειρηματίες που βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τα προβλήματα και όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την τοπική και διεθνή αγορά. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα σήμερα να επεξεργαστούμε την ανάπτυξη μίας στρατηγικής η οποία περιέχει ρεαλιστικές λύσεις που θα επιτρέψουν στην τοπική κοινωνία να ξεπεράσει τα εμπόδια και να ατενίσει με αισιοδοξία και σιγουριά το μέλλον. Στην πορεία αυτή είναι βέβαιο ότι δεν μπορούμε παρά να βασιστούμε στις εσωτερικές δυνατότητες και συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε ενώ είναι σίγουρο ότι χρειάζεται να αναζητήσουμε στρατηγικούς συμμάχους στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειάς μας. Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προϋποθέτει ανάληψη πρωτοβουλιών, κινητικότητα προσώπων και ιδεών και εξωστρέφεια.

Στο σύντομο χαιρετισμό μου, έχω επιλέξει να μην αναφερθώ στο πλούσιο φυσικό περιβάλλον και σημαντικά αποθέματα φυσικών πόρων που διαθέτει η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. Πιστεύω ότι είναι γνωστά σε όλους σας και ήταν ο κύριος λόγος που η περιοχή μας επιλέχθηκε ως εταίρος στο συγκεκριμένο Κοινοτικό πρόγραμμα.

Θα ήθελα να αξιοποιήσουμε τη σημερινή συνάντησή μας για να διερευνήσουμε λύσεις σε ερωτήματα που αναζητούν έγκυρες απαντήσεις και αφορούν στην κοινωνική και οικονομική ευημερία της Πέλλας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Ελλάδας.

Η αναφορά στο επίπεδο της χώρας δεν είναι τυχαία, καθώς οι φυσικοί πόροι αποτελούν εθνικό κεφάλαιο. Στην κατεύθυνση της αξιοποίησής τους όμως νομίζω ότι αναγνωρίζετε το δικαίωμα τον πρώτο λόγο να τον έχει η τοπική κοινωνία.  Αυτό είναι σημαντικό για την εξασφάλιση της αποδοχής και συναίνεσης της τοπικής κοινωνίας που αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση κάθε μακρόπνοου αναπτυξιακού σχεδίου. Στην κατεύθυνση αυτή είναι σημαντικό να παρέχουμε αξιόπιστη ενημέρωση στην τοπική κοινωνία, όπως γίνεται και με την σημερινή ημερίδα. 

Ζητείται η συνδρομή σας λοιπόν ώστε να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε σε εμπεριστατωμένες και καλά τεκμηριωμένες προτάσεις αξιοποίησης του φυσικού πλούτου της Πέλλας. Ειδικότερα, στην Πέλλα υπάρχουν τρεις χαρακτηρισμένες λατομικές περιοχές στο Πλαγιάρι, στην Αραβησσό και στην Σωτήρα. Ακόμη, υπάρχουν τρεις ανενεργές λατομικές περιοχές στην Θηριόποετρα, στο Θεοδωράκι και στον Άγρα. Επίσης, υπάρχουν ειδικά σκληρά αδρανή στο Μάνδαλο και, ακόμη, φερτά υλικά στους χείμαρρους που μπορούν να αξιοποιηθούν, σε συνδυασμό και με την πολιτική προστασία.

Με βάση τα στοιχεία που επεξεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, πιστεύω ότι οι παραπάνω εντοπισμένες δυνατότητες δεν είναι αντιπροσωπευτικές των πραγματικά διαθέσιμων και οικονομικά αξιοποιήσιμων αποθεμάτων. Ο φυσικός πλούτος της Πέλλας, όπως και της υπόλοιπης Ελλάδας, παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστος. Στους πολίτες αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες. Το να γνωρίζουμε μέσω ενδείξεων την ύπαρξη ενός ορυκτού σε κάποια περιοχή, δεν είναι αρκετό αν δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες για τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του. Αυτό είναι σημαντικό ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε εμείς και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές σε οικονομοτεχνικές μελέτες που θα καταλήξουν σε μία βιώσιμη διαχείριση και αξιοποίηση των συγκεκριμένων αποθεμάτων.

Χρειάζεται λοιπόν η συνδρομή σας για τη χαρτογράφηση των σημαντικών λατομικών περιοχών και ορυκτών με δυνατότητα εξόρυξης της Πέλλας. Καθώς οι πόροι που διαθέτουμε για έρευνα είναι ελάχιστοι, θα πρέπει να εστιαστούμε στα αποθέματα εκείνα που η αξιοποίησή τους μπορεί να εγγυηθεί υψηλές αποδόσεις. Χρειάζεται ακόμη η συνδρομή σας για την υπόδειξη των βέλτιστων μεθόδων εξόρυξης και διαχείρισης των φυσικών αποθεμάτων που έχουν χαμηλό κόστος και ελάχιστες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και τα οικοσυστήματα.

Το φυσικό περιβάλλον της Πέλλας είναι απαράμιλλης ομορφιάς και αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη του τουρισμού. Υπάρχουν ήδη αρκετές επενδύσεις εναλλακτικού, ποιοτικού τουρισμού από ιδιώτες και η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή μας.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές που συμμετείχαν στην οργάνωση της σημερινής ημερίδας και να ευχηθώ καλή διαμονή στους προσκεκλημένους μας που ήρθαν από απομακρυσμένες περιοχές. Αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελικά κείμενα των εισηγήσεών σας, ώστε να τα συμπεριλάβουμε και να τα αξιοποιήσουμε στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: