Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Τον Ιούνιο σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Υπουργείου οι αποζημιώσεις για τις ζημιές στο βαμβάκι από τις βροχοπτώσεις

Όπως ενημέρωσε την Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κα Θεοδώρα Τζάκρη, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, κ. Σαρρής, στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ, το οποίο θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα, θα οριστούν οι επιτροπές -πιθανόν μία ανά νομό- οι οποίες θα εξετάσουν τα παραστατικά για τις ζημιές στο βαμβάκι από τις βροχοπτώσεις το 2010 και στη συνέχεια θα συνταχθούν τα πορίσματα για την καταβολή των αποζημιώσεων, οι οποίες δεσμεύτηκε ότι θα γίνουν εντός του Ιουνίου. Αυτοψίες θα γίνουν μόνο για όσους παραγωγούς δήλωσαν μηδενική παραγωγή.
Όσον αφορά δε τις αποζημιώσεις για τις ζημιές στο σπαράγγι του έτους 2009, όπως ανέφερε η κ. Τζάκρη, έχουν συσταθεί επιτροπές που ελέγχουν τα στοιχεία και τα παραστατικά. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες των επιτροπών θα σταλούν τα πορίσματα και αμέσως μετά θα προβεί ο ΕΛΓΑ στην καταβολή των αποζημιώσεων.
Τέλος, η κ. Τζάκρη ανέφερε ότι προγραμματίζεται για την Μεγάλη Εβδομάδα η επόμενη καταβολή από τον ΕΛΓΑ των αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν από διάφορες αιτίεςμέχρι το τέλος του Αυγούστου του 2010 σε διάφορες καλλιέργειες του νομού μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: