Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

Προεδρεύοντος του Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη και με τη συμμετοχή των 7 τοπικών Αντιπεριφερειαρχών Σερρών Ι. Μωυσιάδης, Χαλκιδικής Γ. Γιώργος, Θεσσαλονίκης Απ. Τζιτζικώστας, Πιερίας Σ. Μαυρίδου, Ημαθίας Κ. Καραπαναγιωτίδης, Πέλλας Θ. Θεοδωρίδης και Κιλκίς Χρ. Γκουντενούδης, και 3 θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Οικονομικών Δ. Ψωμιάδης, Ανάπτυξης Ε. Φωτόπουλος και Αγροτικής Οικονομίας Δ. Ευθυμιάδης. συνεδρίασε σήμερα (12/4), στην Έδεσσα, έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης παρουσίασε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό ανάπτυξης και διοίκησης της πραγματικής οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Ο κ. Θεοδωρίδης αναφέρθηκε στους αναπτυξιακούς στόχους και προτεραιότητες για την Πέλλα, με βάση τις νέες οικονομικές και πολιτικο-κοινωνικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και, κυρίως, στα μέσα και δράσεις για την επίτευξη των συγκεκριμένων αναπτυξιακών στόχων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο και στοχεύουν στη δημιουργία κύριου και συμπληρωματικού εισοδήματος για την τοπική κοινωνία η οποία πλήττεται ιδιαίτερα από την οικονομική ύφεση, αλλά και από τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας τα τελευταία χρόνια. Η αγροτική παραγωγή αποτελεί τη βάση της τοπικής οικονομίας της Πέλλας. Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του ο κ. Θεοδωρίδης τόνισε: «Η σημασία που δίνει η Π.Ε. Πέλλας στη σημερινή συνεδρίαση είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Σηματοδοτεί την έναρξη συγκεκριμένων στοχευμένων παρεμβάσεων σχεδιασμού στρατηγικής και προγραμματισμού ώστε να αναδειχθούν οι δυνατότητες της πραγματικής Οικονομίας της Πέλλας εντεταγμένες στις συνολικές αναπτυξιακές δυνατότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εμείς στην Πέλλα σχεδιάζουμε την στρατηγική και τον επιχειρησιακό προγραμματισμό δράσεων που υλοποιούν τις επιδιώξεις μας  για τη δημιουργία πρωτογενούς οικονομικού πλεονάσματος από την πραγματική Οικονομία  της Κεντρικής Μακεδονίας ικανού να λειτουργήσει ως Ατμομηχανή για τη συνολική πραγματική οικονομία της Χώρας».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, πραγματοποιήθηκε ειδική σύσκεψη με τη συμμετοχή των τεσσάρων Γενικών Διευθυντών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας κ. Δημήτρη Λευκόπουλου και του Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεοδωρίδη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν προβλήματα και θέματα που αφορούν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας ενώ, ειδικότερα ,εξετάστηκαν προτάσεις βελτίωσης και αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας από τους Προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων.

(Παρατίθενται το πλήρες κείμενο της εισήγησης του κ. Θεοδωρίδη)
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΠΕΛΛΑΣ

Πρόταση της Πέλλας. Εισήγηση Πλαίσιο για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
Κατεύθυνση Προσανατολισμού για τη Χώρα


Η σημασία που δίνει η Π.Ε. Πέλλας στη σημερινή συνεδρίαση είναι ιδιαίτερα μεγάλη.
Σηματοδοτεί την έναρξη συγκεκριμένων στοχευμένων παρεμβάσεων σχεδιασμού στρατηγικής και προγραμματισμού ώστε να αναδειχθούν οι δυνατότητες της πραγματικής Οικονομίας της Πέλλας εντεταγμένες στις συνολικές αναπτυξιακές δυνατότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η  ανάπτυξη της πραγματικής Οικονομίας και ο εξωστρεφής προσανατολισμός της είναι σήμερα κεντρικό ζητούμενο στην Πέλλα, αλλά και σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία.
Είναι κεντρικό ζητούμενο για μια νέα πραγματική οικονομία στην νέα γεωγραφία της διοικητικής μεταρρύθμισης.
Δεν υπάρχουν πλέον (και σωστά) ως αυτοδιοικητικές οντότητες οι Νομοί – Νομαρχίες, αλλά μόνο ως ανθρωπογεωγραφικές αναφορές με στοιχεία χωρικής ταυτότητας. Σε κάθε περίπτωση η Περιφέρεια ούτε είναι ούτε μπορεί να θεωρηθεί άθροισμα επτά Περιφερειακών Ενοτήτων.

Είναι κεντρικό ζητούμενο στη νέα γεωγραφία που επιτρέπει συνολικό, ενοποιημένο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό και προγραμματισμό για την απαιτούμενη εδώ και τώρα μεταρρύθμιση στην οργάνωση και τη λειτουργία της Διοίκησης της Ανάπτυξης

Αυτής της Διοίκησης της Ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας που θα αντιμετωπίσει την κρίση των περιφερειακών οικονομιών μας και θα διαχειριστεί τις επιπτώσεις της στις τοπικές μας κοινωνίες.

Η πραγματική οικονομία ανιχνεύεται και κατανοείται στη δυναμική ομοιογενών ζωνών με διαφορετικούς αναπτυξιακούς πόρους οι οποίοι ενεργοποιούνται με διαφορετικά θεσμικά, οργανωτικά και λειτουργικά κίνητρα.

Η Κεντρική Μακεδονία χαρακτηρίζεται από περιοχές εντατικών καλλιεργειών, από περιοχές που αναπτύσσεται ο θαλάσσιος τουρισμός, από ζώνες ορεινών περιοχών, από ζώνες παραμεθόριων περιοχών και από τη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης όπως αυτή δικτυώνεται με τα σημαντικά αστικά κέντρα της Περιφέρειας.

Καθήκον της Πολιτείας της Αιρετής Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας είναι να παράγει κατευθυντήριους Σχεδιασμούς  στρατηγικής ανατροπών, αναθεωρήσεων και μεταρρυθμίσεων ώστε η ισχυρή οικονομία να ενισχύσει την άμυνα της Χώρας.

Να ανακτήσει δηλαδή το μερίδιό της στα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, κερδίζοντας τις αγορές που έχασε και εξακολουθεί να χάνει.

Εμείς στην Πέλλα σχεδιάζουμε την στρατηγική και τον επιχειρησιακό προγραμματισμό δράσεων που υλοποιούν τις επιδιώξεις μας  για τη δημιουργία πρωτογενούς οικονομικού πλεονάσματος από την πραγματική Οικονομία  της Κεντρικής Μακεδονίας ικανού να λειτουργήσει ως Ατμομηχανή για τη συνολική πραγματική οικονομία της Χώρας.

Θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση της Πέλλας είναι μια εισήγηση πλαίσιο και για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και μια κατεύθυνση προσανατολισμού για την ανάπτυξη της Χώρας ώστε να αντιμετωπίσει την Κρίση των Περιφερειακών Οικονομιών και να διαχειριστεί τις επιπτώσεις της, στις Τοπικές ΚοινωνίεςΟι Κεντρικές Στρατηγικές επιδιώξεις της τρέχουσας περιόδου αφορούν:

1. Κατάρτιση του Σχεδίου Στρατηγικών παρεμβάσεων και του Επιχειρησιακού Προγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων δράσεων για τις επόμενες δύο Δημοσιονομικές Περιόδους.

α. 2011- 2015 Ανάταξη της πραγματικής Οικονομίας.
β. 2016 -2020 Ανάπτυξης και Επέκτασης της Οικονομίας.

2. Κατάρτιση Ειδικού Στρατηγικού Σχεδίου και Επιχειρησιακού Προγράμματος αμέσου εφαρμογής για την Αγροτική Οικονομία.

Την Οικονομία του Τουρισμού και του Πολιτισμού
Την Οικονομία των Αστικών Σχηματισμών

3. Οργάνωση και Λειτουργία αποτελεσματικών Περιφερειακών Υπηρεσιών στην Πέλλα ικανών να Σχεδιάζουν και να Διοικούν την Ανάπτυξη καθώς και να καθοδηγούν τους δημιουργικούς παραγωγούς  και να επιλύνουν προβλήματα των πολιτών.

Για όλες οι παραπάνω επιδιώξεις έχουν είδη  εκκινήσει οι διαδικασίες σχεδιασμού και προγραμματισμού και  σύντομα θα έχουμε ένα συνολικό πλαίσιο Σχεδίου και Προγράμματος όπου θα παρέχεται η δυνατότητα να παραληφθεί κάθε πρωτοβουλία Περιφερειακών Συμβούλων, Κοινωνικών Φορέων, Ενεργών Πολιτών και να ενταχθεί στον κατευθυντήριο Σχεδιασμό.

Πρώτη προτεραιότητα δόθηκε στο Ειδικό Στρατηγικό Σχέδιο και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Π.Ε. Πέλλας για κατευθύνσεις άμεσης εφαρμογής σε κρίσιμους τομείς και κλάδους της Οικονομίας με αναπτυξιακούς  πόρους άμεσης ενεργοποίησης.


Στρατηγική Σημαίνει αχώριστα

1.Στρατηγική Αναθεώρησης της Λογικής και των Κατευθύνσεων των ΚΠΣ/ΕΣΠΑ και υιοθέτηση συνολικών παρεμβάσεων στην Πραγματική Οικονομία με σκοπό την αντιμετώπιση της κρίσης και τη διαχείριση των επιπτώσεών της στις Περιφερειακές Οικονομίες και τις Τοπικές Κοινωνίες

2. Στρατηγική  Ανάπτυξης η εξωστρεφούς Πραγματικής Οικονομίας η οποία στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να εκκινήσει από την Αγροτική Οικονομία και να βασιστεί στη διακλαδική και διατομεακή κινητικότητα που προκαλεί στο σώμα της Οικονομίας.

3.  Στρατηγική Μεταρρύθμισης στη Διοίκηση για να κατευθύνει τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού συστήματος της Περιφέρειας με στήριξη της πολυδύναμης Αγροτικής Οικονομίας ως βάση για την ανάταξη της πραγματικής Οικονομίας της Κεντρικής Μακεδονίας

4.Στρατηγική του Πολιτικού Σχεδιασμού της Ανάπτυξης και της Διοίκησής της για την ένταξη των δυνάμεων του παραγωγικού συστήματος στις διαδικασίες των παρεμβάσεων ενεργοποίησης των αναπτυξιακών διαθέσιμων και στην εξασφάλιση αγορών για την επανασχεδιαζόμενη Αγροτική Οικονομία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Σε εφαρμογή της στρατηγικής της ανάπτυξης καταρτίζονται τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράμματα με κριτήρια κατευθύνσεων περιεχομένου και προτεραιοτήτων την άμεση στήριξη της πραγματικής οικονομίας με την καθολική ενεργοποίηση των διαθεσίμων πόρων στην Πέλλα και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.


Πρόγραμμα 1 Χωρικό Πρότυπο
Κατάρτιση φυσικογεωγραφικού και ανθρωπογεωγραφικού προτύπου των ζωνών των ενοτήτων της νέας γεωγραφίας της Κεντρικής Μακεδονίας. Όροι, προϋποθέσεις και κατευθύνσεις αειφόρου διαχείρισης διαθεσίμων φυσικών ανθρωπογενών και περιβαλλοντικών αναπτυξιακών πόρων για τη νέα γεωγραφία και νέα οικονομία της Περιφέρειας.

Πρόγραμμα 2 Αγροτική Οικονομία
Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας σύμφωνα με τους όρους τις προϋποθέσεις και τις κατευθύνσεις αειφόρου ενεργοποίησης των αναπτυξιακών διαθεσίμων του γεωγραφικού και ανθρωπογεωγραφικού προτύπου. Δημιουργία ανοικτού ευρωπαϊκού πάρκου των παραγωγικών ζωνών της Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόγραμμα 3 Ενέργεια / Μεταποίηση 
Ανάδειξη του ενεργειακού, τεχνολογικού και καινοτομικού δυναμικού της κεντρικής Μακεδονίας σε δύναμη στήριξης και ανάπτυξης της μεταποίησης. Να προκληθεί η ενεργοποίηση του ενεργειακού δυναμικού της Πέλλας στους τομείς της γεωθερμίας της αιολικής ενέργειας, βιομάζας.

Πρόγραμμα 4 Πολιτισμός      
Ανάδειξη των τόπων του ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος των ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας σε κέντρα ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης. Κέντρα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, της Γνώσης για μια κοινωνία της αλληλεγγύης της ασφάλειας της συνοχής 

Πρόγραμμα 5 Τουρισμός    
Ανάδειξη των κέντρων ανάπτυξης διεποχιακού πολυθεματικού τουρισμού. Να προκληθεί η ενεργοποίηση και η κινητοποίηση του παραγωγικού δυναμικού των ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας για την αξιοποίηση της ιστορίας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος. Μεταφορά τεχνολογίας. Διάχυση καινοτομικότητας.

Πρόγραμμα 6 Μεταφορές – Εξωστρεφή Δίκτυα  
Ένταξη των νομών και των παραγωγικών κέντρων της Κεντρικής Μακεδονίας σε δίκτυα διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και διεθνούς συνεργασίας με όρους αειφορίας και συνθήκες βιωσιμότητας

Πρόγραμμα 7 Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη και Πέλλα 
Πολυδύναμη και πολυλειτουργική ένταξη της Θεσσαλονίκης και του δικτύου των μεγάλων Αστικών Κέντρων της Κεντρικής Μακεδονίας στο νέο διευρυμένο Ρυθμιστικό σχέδιο της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης στην Περιφέρεια στη Χώρα, στην ΝΑ Ευρώπη στην ΕΕ και στον Κόσμο

Πρόγραμμα 8 Διοίκηση της Ανάπτυξης 
Ένταξη των αστικών κέντρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε δίκτυο διοίκησης της ανάπτυξης και προστασίας των Τοπικών Κοινωνιών της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: