Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Απάντηση Αντιπεριφερειάρχη σε ανακοίνωση του πρώην Νομάρχη Μιχάλη Καραμάνη

Αναφορικά με την ανακοίνωση του πρώην Νομάρχη και νυν Περιφερειακού Συμβούλου κ. Μιχάλη Καραμάνη που δημοσιεύτηκε στον τύπο,  θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:  
«Πρόθεσή μου είναι να δημιουργήσουμε στην Πέλλα τις προϋποθέσεις για ένα υψηλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού που ευνοεί τον εποικοδομητικό διάλογο και τη συνεισφορά σε προτάσεις και ιδέες με ορίζοντα την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας. Στην κατεύθυνση αυτή, η ανακοίνωση του κ. Καραμάνη είναι χρήσιμη καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε περισσότερη, έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους πολίτες και στην τοπική κοινωνία.   
Το ποσό των 13 εκατομμυρίων ευρώ που προκάλεσε την ένσταση του πρώην Νομάρχη προκύπτει από τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από τις οικονομικές υπηρεσίες της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας και τέθηκαν στη διάθεσή μου ενόψει της κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας. Τα συγκεκριμένα στοιχεία συγκεντρώθηκαν συστηματικά από τις υπηρεσίες της διοίκησης, συνολικά, αφορούν σε ανειλημμένες υποχρεώσεις της σημερινής Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για την πληρωμή ολοκληρωμένων έργων που εκκρεμεί η αποπληρωμή τους, έργων για τα οποία υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση για την υλοποίησή τους με βάση πολιτικές επιλογές της προηγούμενης διοίκησης και λειτουργικές δαπάνες και διάφορες άλλες υποχρεώσεις προς τρίτους από προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών. Τα συγκεκριμένα στοιχεία διατηρούνται στη Διεύθυνση Οικονομικών της σημερινής Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη.  
Η αναφορά μου στο παραπάνω ποσό ήταν αναγκαία ώστε να υπάρχει μία αφετηρία, ένα ποσό βάσης για τον οικονομικό προγραμματισμό με βάση το οποίο προχωρούμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση του αναπτυξιακού μας προγράμματος. Πρόθεσή μου δεν ήταν και δεν είναι να θίξω τον κ. Καραμάνη και όπως όλοι γνωρίζουμε η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας, όπως και η σημερινή Περιφερειακή Ενότητα καλύπτουν μέσω του προϋπολογισμού τους λειτουργικές ανάγκες και (ανελαστικά) έξοδα πολλών Δημόσιων Φορέων που είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή.  
Με την ευκαιρία, θα ήθελα να σημειώσω ότι υπάρχει αισιοδοξία για την ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και δεν είναι ούτε στις προθέσεις μας, ούτε στο πνεύμα της πολιτικής που ακολουθούμε να κατασκευάσουμε ένα ψευδές άλλοθι για την αδυναμία υλοποίησης έργου. Έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες της Πέλλας να προωθήσουμε την τοπική ανάπτυξη και κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση με όλες τις δυνάμεις μας, αλλά κυρίως με οργάνωση και υπευθυνότητα. Ήδη έχουμε εξασφαλίσει αρκετούς πόρους για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο οι οποίοι θα διατεθούν για έργα και δράσεις αναπτυξιακής υποδομής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: