Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Απαγόρευση της αλιείας στη Λίμνη Βεγορίτιδα


Με  κοινή Απόφαση των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας που έχουν υπογραφεί από τους αντίστοιχους Αντιπεριφερειάρχες Θ. Θεοδωρίδη και Δ. Ηλιάδη, ισχύει απόλυτη απαγόρευση της αλιείας με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο στη Λίμνη Βεγορίτιδα, κατά το χρονικό διάστημα από 25 Απριλίου έως και την 5η Ιουνίου 2011, για την προστασία αναπαραγωγής των ψαριών.

Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι αλιείς υποχρεούνται να μεταφέρουν τις βάρκες από τις αποβάθρες και όλα τα αλιευτικά τους εργαλεία σε κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους στις οικείες τους. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Ν.Δ. 420/70, Ν. 1740/87 και 2040/92. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν λάβει οδηγίες για την πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων ελέγχων. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης δήλωσε σχετικά: «Η λίμνη Βεγορίτιδα αποτελεί έναν μοναδικό βιότοπο εθνικής και Κοινοτικής σημασίας και πηγή ζωής για την περιοχή μας. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η λίμνη είναι αρκετά και σοβαρά. Η πολιτεία σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και δράσεις προστασίας και αξιοποίησης του σημαντικού αυτού οικοσυστήματος. Καλώ όλους τους ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες της περιοχής μας να σεβαστούν την Απόφαση και να μη διαταράξουν την αναπαραγωγική περίοδο των ιχθυοπληθυσμών. Η Βεγορίτιδα αποτελεί σημείο συνάντησης και συνεργασίας για τις δύο Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και κινούμαστε ήδη στην κατεύθυνση της ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης του φυσικού και πολιτισμικού της πλούτου, στο πλαίσιο αντίστοιχων εθνικών και κοινοτικών δράσεων».

Δεν υπάρχουν σχόλια: