Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Δήμου ΠΕΛΛΑΣ» στο Δημ.Συμβούλιο με τον Εκπρόσωπό της ΣΙΣΚΟ ΧΡΗΣΤΟ για το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Η πρώτη  ένσταση της «Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Πέλλας» σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα αφορά την διαδικασία , που ακολουθήθηκε για την επίλυση και ιεράρχηση αυτών των έργων. Πιστεύουμε ότι η επι-λογή των έργων έπρεπε να γίνει μέσα από λαϊκές συνελεύσεις , όπου οι κάτοικοι των τοπικών κοινωνιών θα έθεταν τα έργα που θεωρούν απαραίτητα για να γίνουν άμεσα . Έτσι θα δίνονταν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν τα χωριά και οι κωμοπόλεις του Δήμο Πέλλας.
     Υπάρχουν βασικά προβλήματα , που συνδέονται με την υγιεινή και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και δεν περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα. Π.χ. Πολλά χωριά δεν έχουν αποχετευτικό δίκτυο και το δίκτυο υδροδότησης τους είναι απαρχαιωμένο και ακατάλληλο , όπως τα Άθυρα - Παλαίφυτο - Καρυώτισσα  , αλλά και σχεδόν το σύνολο των χωριών. Αντιπλημμυρικά έργα στην Πέλλα λόγω ολισθηρό-τητας και επικινδυνότητας του δρόμου Γιαννιτσών - Θεσσαλονίκης .
       Στο Πρόγραμμα επίσης δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή των σχολικών μονάδων του 10ου δημοτικού σχολείου και του 4ου Δημοτ.Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών , μιας και σύμφωνα με την απάντηση της Υπουργού Παιδείας σε ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ σχετικά με την καθυστέρηση της ανέγερσης, η κατασκευή των σχολικών μονάδων περνάει στην Τοπ.Αυτοδιοίκηση.
      Επίσης το Τεχνικό Πρόγραμμα θα έπρεπε να εντάσσεται σε ένα γενικότερο και μεσοπρόθεσμο προγραμ-ματισμό 4 ετίας , έτσι που να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης του Δήμου. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στο πρόγραμμα, το οποίο κινείται στα πλαίσια της συντήρησης και διατήρησης της υπάρχουσας κατάστασης.
    Κοινή διαπίστωση προεκλογικά , τόσο της παράταξης του κ.Παπανικολάου όσο και του κ.Στάμκου ήταν ότι ,  ο τόπος με ευθύνη των μέχρι τώρα κυβερνήσεων της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε συγκοινωνιακή απομόνωση, κάτι το οποίο εμποδίζει την ανάπτυξη της περιοχής. Αυτό βέβαια είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά ολόκλη-ρο τον Νομό μας, γι αυτό προτείνω να αγωνιστούμε σε συνεργασία με τους Δήμους Έδεσσας , Σκύδρας & Αλμωπίας και να διεκδικήσουμε από την Περιφέρεια να γίνει άμεσα ο δρόμος Χαλκηδόνα – Μελίσσι  & Μαυροβούνι – Έδεσσα , όπως και η σύνδεση του Νομού με την νέα Εγνατία.
      Τώρα όσον αφορά το συγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα, θεωρούμε ότι όχι μόνο δεν δίνει λύσεις σε βασικά προβλήματα των κατοίκων της περιοχής μας, αλλά είναι και φορομπηχτικό σε βάρος τους . Ενδεικτικά ανα-φέρουμε ότι από τα έργα που προβλέπονται για τον πρώην Δήμο των Γιαννιτσών συνολικού κόστους 8.500.000 € , μόνο τα 4.600.000 € αφορούν νέα έργα ενώ τα υπόλοιπα είναι συνεχιζόμενα από  την προηγούμενη Δημοτι-κή αρχή. Από αυτά τα 4.600.000 € εάν αφαιρέσουμε το έργο ανάπλασης των οδών και πεζοδρομίων από Σφαγεία έως Δημαρχείο , που ανέρχεται σε 2.750.000 € και είναι ενταγμένο στο  ΕΣΠΑ , το υπόλοιπο ποσό των 2.000.000 € περίπου θα χρηματοδοτηθεί σχεδόν στο σύνολό του 90% από «ιδίους πόρους»  . Πράγμα που σημαίνει ανταποδοτικό τέλος και χαράτσωμα των δημοτών ,  την ώρα που όλοι γνωρίζουμε ότι τα οικονο-μικά των λαϊκών νοικοκυριών από την συνεχιζόμενη επίθεση που δέχεται από την κυβέρνηση και την ΤΡΟΙΚΑ είναι σε δραματική κατάσταση.
   


     Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να διεκδικήσουμε να αποδοθούν από την κυβέρνηση τα χρήματα που παρακρατεί και που σύμφωνα με τον Νόμο θα έπρεπε να αποδοθούν στους Δήμους.
  Όσον αφορά τα λεγόμενα «συνεχιζόμενα έργα» από όσο γνωρίζουμε πολλά από αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί και δεν καταλαβαίνουμε γιατί αυτά τα έργα δεν έχουν εξοφληθεί από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές . Κάτι τέτοιο προφανώς θα προβλέπονταν στα προηγούμενα Τεχνικά Προγράμματα και θα περιλαμβάνονταν στους αντίστοιχους Προϋπολογισμούς. Για παράδειγμα προβλέπονται 375.000 € για ανακατασκευή του Πάρκου Αγ. Γεωργίου και μάλιστα τα 215.000 € από  «ιδίους πόρους»  , ενώ το έργο έχει ολοκληρωθεί από την προηγού-μενη Δημ.Αρχή.
     Για όλους αυτούς τους λόγους θα καταψηφίσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα , γιατί δεν είναι αναπτυ-ξιακό ,  δεν δίνει λύσεις σε βασικά προβλήματα των δημοτών και θα αποδειχτεί φορομπηχτικό .

                                                                        «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πέλλας»

Δεν υπάρχουν σχόλια: