Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Δημοτικό Συμβούλιo Αλμωπίας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας στην αίθουσα συνεδριάσεων, την 27η του μηνός Ιουλίου έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ (7:00 μ.μ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο: Εγγραφή πίστωσης σύμφωνα με την αριθμ.268/2009 απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας και την 437/2011 (τμήμα Δ) του Εφετείου Θεσσαλονίκης, συνολικού ποσού 46.959,54 €, για τον Λέντζιο Κων/νο.
Εισηγητής: κ. Παρούτογλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
2ο: Εγγραφή πίστωσης σύμφωνα με την αριθμ.116/2010 απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας, συνολικού ποσού 23.120,02 €, για τον Λιούγκα Αναστάσιο.
Εισηγητής: κ. Παρούτογλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
3ο: Εγγραφή πίστωσης 19.404,00 € στον προϋπολογισμό του Δήμου, για επιδότηση αγοράς κατοικίας από υπάλληλο του Δήμου Αλμωπίας (άρθρο 10 του Ν. 3320/95).
Εισηγητής: κ. Μπαγκή Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος
4ο: Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2011.
Εισηγητής: κ. Παρούτογλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
5ο: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 185,00 €, στον Καραϊσαρίδη Γρηγόριο.
Εισηγητής: κ. Παρούτογλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
6ο: Κατανομή της πίστωσης των 261.301,00 € (ΣΑΤΑ/2011), για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αλμωπίας.
Εισηγητής: κ. Παρούτογλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
7ο: Αίτηση του κ. Τοσουνίδη Χαράλαμπο του Γεωργίου, για συναίνεση στην εκμίσθωση έκτασης του δημοσίου 4.140,49 τ.μ. από το αριθμ. 112α τεμάχιο αγροκτήματος Αψάλου, για δημιουργία κτηνοτροφικής εγκατάστασης (ποιμνιοστάσιο).
Εισηγητής: κ. Τραπεζανίδης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
8ο: Αίτηση του κ. Μπουραζάνη Σοφοκλή του Χρήστου, για συναίνεση στην εκμίσθωση έκτασης του δημοσίου 4.000 τ.μ. από το αριθμ. 47 τεμάχιο αγροκτήματος Μαυρόλακου Αψάλου, για δημιουργία κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
9ο: Αίτηση του κ. Τζώρτζογλου Νικόλαο του Αθανασίου, για χορήγηση άδειας λειτουργίας περιπτέρου στην Τ.Κ. Εξαπλατάνου.
Εισηγητής: κ. Μπαγκή Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος
10ο: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής επιθεώρησης των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας.
Εισηγητής: κ. Μπαγκή Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος
11ο: Απευθείας εκμίσθωση εκμετάλλευσης συστάδων δημοτικού δάσους Προμάχων σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας Προμάχων, για τα έτη 2011, 2012 και 2013.
Εισηγητής: κ. Τραπεζανίδης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
12ο: Αίτηση του κ. Σαρηγιαννίδη Ιωάννη του Χαραλάμπου, για χορήγηση παραγωγικής άδειας Πωλητών Λαϊκών Αγορών.
Εισηγητής: κ. Μπαγκή Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος
13ο: Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων.
Εισηγητής: κ. Παρούτογλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
14ο: Επιβολή τέλους παρεπιδημούντων.
Εισηγητής: κ. Παρούτογλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
15ο: Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων, που βρίσκονται στο αγρόκτημα Χρύσας και Τσάκων.
Εισηγητής: κ. Τραπεζανίδης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
16ο: Μίσθωση κτιρίου για την στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Αριδαίας.
Εισηγητής: κ. Μπαγκή Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος
17ο: Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών λόγω άγονου διαγωνισμού.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
18ο: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (Ν. 3179/2011).
Εισηγητής: κ. Παρούτογλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
19ο: Συναίνεση για παραχώρηση στη Δ.Ε.Υ.Α. τμήματος έκτασης 8666,24 τ.μ. από το αριθμ. 2260 χέρσο κοινό, αγροκτήματος Αριδαίας, για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων.
Εισηγητής: κ. Τραπεζανίδης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
20ο: Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Αλμωπίας.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
21ο: Μείωση δημοτικών τελών σε άπορους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρίες.
Εισηγητής: κ. Παρούτογλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
22ο: Δωρεάν παραχώρηση στο Ν.Π.Δ.Δ. (ΚΕ.Κ.Π.Α.) του Δήμου Αλμωπίας, της χρήσης του δημοτικού ισογείου από το κτίριο του παλαιού Δημαρχείου και ισόγειο δημοτικού κτιρίου Πιπεριάς.
Εισηγητής: κ. Μπαγκή Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος
23ο: Δωρεάν παραχώρηση σε Συλλόγους της Αλμωπίας, της χρήσης δημοτικών χώρων, που βρίσκονται στις Τ.Κ. ΄Ορμας, Σαρακηνών και Αριδαίας.
Εισηγητής: κ. Μπαγκή Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος
24ο: Έγκριση Προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΔΑ, οικον. έτους 2011
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
25ο: Έγκριση διετούς προγράμματος της ΔΗΚΕΔΑ.
Εισηγητής: κ. Δούκα Αθηνά, Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΑ
26ο: Έγκριση Κανονισμών της ΔΕΥΑ Δήμου Αλμωπίας
Εισηγητής: κ. Κανονίδης Βασίλειος, Πρόεδρος ΔΕΥΑ
27ο: Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων

Δεν υπάρχουν σχόλια: