Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

Δήλωση διαμαρτυρίας του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας για την κατάργηση του Στρατολογικού Γραφείου Έδεσσας

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχώρησε στην κατάργηση του Στρατολογικού Γραφείου Έδεσσας, παρά τις δικαιολογημένες και τεκμηριωμένες αντίθετες απόψεις της τοπικής κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, με επιστολή μου προς το Υπουργείο, είχα ζητήσει τη διατήρηση του Στρατολογικού Γραφείου Έδεσσας σε κατάλληλο χώρο που θα παραχωρούσε η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας στο Διοικητήριο, κατάλληλα εξοπλισμένο και με όλες τις απαραίτητες υποδομές τηλεφωνίας και γρήγορης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Η διατήρηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας ήταν σημαντική για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων:

·        Η ανέξοδη εξυπηρέτηση πολλών χιλιάδων πολιτών της περιοχής οι οποίοι, με τη νέα κατάσταση, θα αναγκάζονται να μετακινούνται στη Θεσσαλονίκη.
·        Η διατήρηση και ενίσχυση του κοινωνικού ιστού με την παραμονή του προσωπικού της υπηρεσίας στην πόλη της Έδεσσας.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ακόμη ότι το Στρατολογικό Γραφείο της Έδεσσας έκλεισε φέτος 90 χρόνια διαρκούς προσφοράς στην τοπική κοινωνία και εθνική μας άμυνα.

Η λογική της συγχώνευσης υπηρεσιών, με την κατάργηση των αποκεντρωμένων τμημάτων τους, φαινομενικά εξασφαλίζει πόρους αλλά συνολικά συμβάλλει στην αποδυνάμωση της περιφέρειας, στην επιβάρυνση των εξυπηρετούμενων πολιτών με τα έξοδα των μετακινήσεων, στην απώλεια χρόνου και ταλαιπωρίας. Επίσης, συμβάλλει στην αστικοποίηση και στη δημιουργία κυκλοφοριακών προβλημάτων στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Είμαι υπέρ των αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων, στο νοικοκύρεμα του δημόσιου τομέα αλλά όχι σε αυτές που τελικά συμβάλλουν στην αστικοποίηση και αποδυνάμωση της ελληνικής περιφέρειας.

Η προοπτική της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με τη μορφή κέντρων δημοκρατικού προγραμματισμού, σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων αποτελεί σήμερα μοναδική ελπίδα και μονόδρομο για να ξεπεράσει η χώρα μας την κρίση και να επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά. Με τις δράσεις και πρωτοβουλίες μας, όπως και στην περίπτωση του Στρατολογικού Γραφείου Έδεσσας, επιδιώκουμε την ανάπτυξη μίας νέας μορφής συνεργασιών στη δημόσια διοίκηση, με επωφελή αποτελέσματα για την κοινωνία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Στην κατεύθυνση αυτή ζητούμε τη συνδρομή και συνεργασία της πολιτείας.

Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας

Δεν υπάρχουν σχόλια: