Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

ΆΜΕΣΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 144 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Ο Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Βασίλης Γιουματζίδης,  σε συνάντηση του με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώθηκε ότι μέχρι τέλη Ιουλίου, παρά τη δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας θα πραγματοποιηθούν οι  πληρωμές των αγροτών, δίδοντας ανάσα στην πλειοψηφία των κατοίκων του Νόμου Πέλλας.
Ήδη, έχουν πληρωθεί 12.600 από τους 42.000 περίπου δικαιούχους-καπνοπαραγωγούς  του μέτρου 144 και μέχρι 15 Ιουλίου  αναμένεται η  πληρωμή όλων των δικαιούχων, αφού ουσιαστικά εκκρεμεί μόνο η μεταφορά πίστωσης από το Υπουργείο Οικονομικών, ύψους 63.000.000  Ευρώ.  Σύμφωνα, επίσης, με τον προγραμματισμό του Υπουργείου, μέχρι 30/6/2011 θα πληρωθεί το υπόλοιπο της ενιαίας 2010 ύψους 55.000.000 ευρώ περιλαμβανομένου και του Εθνικού Αποθέματος.
 Μέχρι, 30/6/2011, ομοίως θα καταβληθεί  το υπόλοιπο του 2010 για το σκληρό σιτάρι και για το ελαιόλαδο, καθώς επίσης, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης  βάμβακος για το 2007, 2008 και για το 2010. Μέχρι τέλη του μήνα θα πραγματοποιηθούν και οι πληρωμές για τις Μοσχίδες Κρεατοπαραγωγής και τις Θηλάζουσες. Μέχρι 31-7-201, ακόμη  θα γίνουν οι πληρωμές Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων ύψους 25.000.000 Ευρώ και θα καταβληθούν και οι αποζημιώσεις Εξισωτικής 2007, 2008, 2009 και 2010.
Αναμφισβήτητα  η πολιτική ηγεσία της χώρας αποδεικνύει  τη στήριξη της προς τον αγροτικό πληθυσμό με συντονισμένες και αποτελεσματικές ενέργειες, καταβάλλοντας τις αποζημιώσεις των αγροτών, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: