Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Σύσκεψη για την πολιτική προστασία ενόψει έναρξης της χειμερινής περιόδου στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη


Σύσκεψη για την έγκαιρη προετοιμασία Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, ενόψει της χειμερινής περιόδου, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστος Μπιμπίτσος, οι υπάλληλοι του Τμήματος κκ. Ιωάννης Πατσιάς και Δημήτριος Δριμτζάκας και ο κ. Αντώνιος Αβραμίδης, μέλος του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η άρτια οργάνωση του επόμενου Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνήθως γίνεται στις αρχές φθινοπώρου, η προμήθεια υλικών και εφοδίων για την αντιμετώπιση της χιονόπτωσης και ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των πολλών εμπλεκομένων τοπικών και περιφερειακών φορέων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης. Με την ευκαιρία τέθηκε το θέμα της ενίσχυσης του υφιστάμενου σχεδιασμού πολιτικής προστασίας με την δημιουργία νέων ενοποιημένων σχεδίων πολιτικής προστασίας και την υποστήριξή τους με κατάλληλα συστήματα γεωγραφικής ανάλυσης και επικοινωνίας.

Στον τομέα της πρόληψης από τις δασικές πυρκαγιές ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε ότι έχουν αποκατασταθεί όλοι οι Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων που λειτουργούσαν στην Πέλλα, εκτός από 6 για τους οποίους ολοκληρώνονται τις ημέρες αυτές οι διαδικασίες για τη δημοπράτησή τους από το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας ώστε να αποκατασταθούν κι αυτοί.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης δήλωσε σχετικά: «Το παν στην πολιτική προστασία είναι η πρόληψη. Πολύ έγκαιρα ξεκινάμε την προετοιμασία μας καθώς δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει ο φετινός χειμώνας. Η εφαρμογή του «Καλλικράτη» δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών συνεργασιών μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων π.χ. σε επίπεδο υδρολογικών λεκανών ή εκτεταμένων περιαστικών δασών που υπάρχουν στην Κεντρική Μακεδονία. Όλα αυτά απαιτούν σχεδιασμό και δράση την οποία αναλαμβάνουμε με τη δραστηριοποίηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας στο πλαίσιο λειτουργίας της Αντίστοιχης Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Για το ίδιο θέμα εξάλλου έχω στενή συνεργασία και με τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη κ. Διονύση Ψωμιάδη».

Δεν υπάρχουν σχόλια: