Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Από Δευτέρα 05 – 09 – 2011 και μέχρι Παρασκευή 30 – 09 – 2011 οι εργοδότες -δημότες του Δήμου Έδεσσας - που επιθυμούν να συμμετέχουν στον προγραμματισμό για το 2012, για μετακλήσεις εποχιακού χαρακτήρα και με σχέση εξαρτημένης εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών ( Α’ Φάση Μετάκλησης) πρέπει να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ στην Υπηρεσία Αλλοδαπών του Δήμου.

Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στο Αυτοτελές Γραφείο Αλλοδαπών Δήμου Έδεσσας, Περδίκα 15 Έδεσσα Τηλ.: 2381352000 (ΚΕΠ Δήμου Έδεσσας 0339), από 09.00’ έως 14.00’ εκτός Τετάρτης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
  • Φορολογική Δήλωση του 2011
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Υπεύθυνη Δήλωση για καλλιεργούμενες εκτάσεις ή ποσότητα εκτρεφόμενων ζώων


                                                                                    Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

                                                                                           ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: