Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο γεωπόνος – μελετητής Σάββας Τσαουρέλος σε συνεργασία με τις εταιρείες Μακεδονική – Δασοτεχνική Ε.Ε. και INFOΔΗΜ Ε.Ε., θα πραγματοποιήσουν ενημερωτική εκδήλωση τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.00 το βράδι στο ξενοδοχείο  ¨ΙΣΤΡΟΝ¨  (5ο χλμ Γιαννιτσών – Θεσσαλονίκης ) στα Γιαννιτσά, με θέμα:
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΣΕ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ».
Η εκδήλωση θα έχει ως στόχο την έγκυρη ενημέρωση των αγροτών για τη νέα νομοθεσία (ΦΕΚ 1440 Β’/16-6-2011) περί γεωτρήσεων, σύμφωνα με την οποία όλοι οι κάτοχοι των γεωτρήσεων, είναι υποχρεωμένοι μέχρι τις αρχές του 2012, να εκδώσουν άδεια χρήσης νερού.
Επισημαίνουμε ότι δίνεται η ευκαιρία της ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ γεωτρήσεων που δεν έχουν άδεια, ενώ είναι απαραίτητη η διαδικασία ακόμη και για τις νόμιμες γεωτρήσεις (για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια πριν από τις 20-12-2005, ή για όσες άδειες έχουν εκδοθεί μετά από αυτήν την ημερομηνία και έχουν λήξει).
Όσοι δεν το πράξουν, θα χάσουν εντός των επομένων ετών το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις γεωτρήσεις τους και η Διεύθυνση Υδάτων θα προβεί σε κυρώσεις όπου και όπως προβλέπεται.
Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να παραβρεθούν ώστε να ενημερωθούν για τις διαδικασίες, καθώς επίσης και για να θέσουν οποιοδήποτε ερώτημα έχουν σε σχέση με τη γεώτρησή τους.
Για περισσότερες  πληροφορίες
Τσαουρέλος   Γεωργίου   Σάββας
Γεωπόνος  Α.Π.Θ.
Σβορώνου 5   Γιαννιτσά
Τηλ:  2382081268   Fax: 2382081269
Κιν:  6945702540
e_mail:  tsaourelossavvas@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: