Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Μήνυμα Αντιπεριφερειάρχη για την παγκόσμια ημέρα τουρισμού


Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού (27 Σεπτεμβρίου) ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης δήλωσε τα εξής:

«Ο τουρισμός αποτελεί για τη χώρα μας τη σημαντικότερη δραστηριότητα για την εισροή πολύτιμων κεφαλαίων από το εξωτερικό. Ολόκληρη η Ελλάδα αποτελεί ένα φυσικό εργαστήριο για την ανάπτυξη εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού, σύμφωνα και με τις νέες τάσεις για παροχή ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών συνδυασμένων με την τοπική φυσική και πολιτισμική κληρονομιά.

Παρόλα αυτά η συνεισφορά του τουρισμού στο ισοζύγιο συναλλάγματος περιορίζεται σημαντικά όταν οι τοπικές κοινωνίες και οι επαγγελματίες του τουρισμού δεν έχουν τον πλήρη και πραγματικό έλεγχο των τουριστικών δραστηριοτήτων. Όταν η τροφοδοσία των τουριστών γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος της μέσω εισαγόμενων προϊόντων ή ο σχεδιασμός των τουριστικών πακέτων γίνεται μέσω τουριστικών γραφείων που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.  Επίσης, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος της ποιότητας και δε διασφαλίζεται η ασφάλεια των μετακινούμενων προσώπων και τουριστών. Χρειάζεται λοιπόν μία αλλαγή νοοτροπίας για τον κλάδο αλλά και μέτρα ρύθμισης και προστασίας της τουριστικής αγοράς από την πολιτεία.

Ο ποιοτικός τουρισμός κατά τη διάρκεια των τεσσάρων εποχών του έτους αποτελεί σημαντική προτεραιότητα και στόχο στο πλαίσιο της στρατηγικής της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας για την τοπική ανάπτυξη. Μέσω συχνών συναντήσεων που πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και στις έδρες των υπόλοιπων Περιφερειακών Ενοτήτων έχουμε σχεδιάσει ένα νέο πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Βασική φιλοσοφία του νέου προγράμματος είναι η κοινή και συνδυασμένη προβολή των τουριστικών ενδιαφερόντων σε επίπεδο Περιφέρειας και όχι μεμονωμένα ώστε να προβάλλουμε μία ενιαία τουριστική ταυτότητα και να επιτύχουμε συνέργειες και οικονομίες κλίμακας.

Στο πλαίσιο αυτό προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε και όλες τις απαραίτητες υποδομές που χρειάζονται για την άνετη και ασφαλή περιήγηση των επισκεπτών στην περιοχή μας (δρόμοι, αστικές αναπλάσεις, σημάνσεις, κλπ.). Παράλληλα, στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας εντάσσουμε έργα και δράσεις για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, όπως είναι τα ορεινά μονοπάτια ενώ μέσα από αναπτυξιακά έργα, όπως τα φράγματα πολλαπλών χρήσεων, προσδοκούμε να δημιουργήσουμε νέους τουριστικούς πόλους έλξης.

Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, αξίζει να δούμε επίσης πιο συστηματικά τον εσωτερικό τουρισμό. Η τόνωση των τοπικών οικονομιών που μπορεί να προέλθει από τον εσωτερικό τουρισμό αποτελεί μία σημαντική ανάσα για πολλούς επιχειρηματίες που τα τελευταία χρόνια επένδυσαν σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις προσδοκώντας να έχουν ένα συμπληρωματικό ή και κύριο εισόδημα. Στην Πέλλα υπάρχουν πολλές τέτοιες εγκαταστάσεις και με δράσεις και έργα που προγραμματίζουμε και μέσω των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών στοχεύουμε στην ενίσχυση και ενδυνάμωσή τους». 

ª

Δεν υπάρχουν σχόλια: