Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

H νέα αγροτική πολιτική της Ν.Δ.

Άρθρο του Γραμματέα Αγροτικού Κοσμήτορα της Βουλής και βουλευτή Πέλλας της Ν.Δ. Γιώργου Καρασμάνη
           Οι φειδωλές αναφορές του προέδρου της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά στον αγροτικό τομέα, στην πρόταση διεξόδου από την κρίση που διατύπωσε στο Ζάππειο ΙΙ, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνουν αδιαφορία για την ύπαιθρο, ούτε  υποβάθμιση του ρόλου της ελληνικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας, στη προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας.
        Αντιθέτως, αποτέλεσε συνειδητή επιλογή, καθώς σε μια πρόταση ελπίδας επανεκκίνησης της οικονομίας ήταν πρακτικά αδύνατον να γίνει αναλυτική αναφορά σε μέτρα και πολιτικές για τους επιμέρους τομείς της ελληνικής οικονομίας, ενώ πολλοί από τους κεντρικούς άξονες της πολιτικής που παρουσιάστηκαν (π.χ. μείωση φορολογικών συντελεστών), άπτονται και του αγροτικού χώρου.
        Ο κ. Σαμαράς προτίμησε – και πιστεύω ορθώς – να γίνει αναλυτική παρουσίαση της πολιτικής της Ν.Δ. για κάθε επιμέρους κλάδο από την αρμόδια γραμματεία ή τομέα του κόμματος, που έχει επεξεργαστεί τις θέσεις και προτάσεις εξόδου από την κρίση για το συγκεκριμένο χώρο.
Έτσι, η γραμματεία και ο τομέας αγροτικού της Ν.Δ. θα παρουσιάσουν το προσεχές διάστημα το νέο αγροτικό πρόγραμμα, που βασική του κατεύθυνση αποτελεί η αναγκαιότητα επενδύσεων στον αγροτικό τομέα, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του, τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής αυτάρκειας της χώρας σε διατροφικά προϊόντα και τον εξαγωγικό προσανατολισμό, στην προσπάθεια μείωσης του ελλείμματος και του χρέους, αλλά και της ενίσχυσης του εισοδήματος και της απασχόλησης.
Κεντρική μας επιλογή αποτελεί η στήριξη του κόσμου της υπαίθρου με ένα πλέγμα μέτρων και κινήτρων (επενδυτικά, φορολογικά, θεσμικές αλλαγές, συλλογικά όργανα, επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη κ.α.), ώστε να τονώσουμε την απασχόληση στην ύπαιθρο, να ενδυναμώσουμε το αγροτικό εισόδημα, να κατοχυρώσουμε το αγροτικό επάγγελμα, να ενισχύσουμε τη διάθεση και παρουσία των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην αγορά και τελικά να κάνουμε τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας μας βασική συνιστώσα μια νέας αναπτυξιακής πορείας.
Για τους ανυπόμονους, ας δώσω μια «πρόγευση» : Θέσπιση φορολογικών και άλλων κινήτρων για τη χρήση ελληνικών τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στους χώρους μαζικής εστίασης, ιδίως στις τουριστικές περιοχές της χώρας. Παρεμβάσεις υπέρ της καλλιέργειας αγροτικής γης και αντικίνητρα για τη σχολάζουσα γη. Κίνητρα στους αγρότες για την απασχόληση νέων, που σήμερα είναι άνεργοι στις πόλεις. Ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, για βελτίωση της αγροτικής παραγωγής και αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Ριζοσπαστικές λύσεις στα προβλήματα της ζωικής παραγωγής και αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα. Υποδομές και μηχανισμοί διάθεσης, προώθησης και προβολής των προϊόντων στην αγορά, με έμφαση στα ποιοτικά, τοπικά και πιστοποιημένα προϊόντα. Ριζικές αλλαγές στο σύστημα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής, ισόρροπη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα και παροχή εφοδίων, γνώσης, έρευνας, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε όσους ασχολούνται επαγγελματικά με την αγροτική δραστηριότητα. Μετατροπή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε πραγματικό επιτελικό όργανο, χάραξης και εφαρμογής αγροτικής πολιτικής, με αρμοδιότητα από το χωράφι μέχρι το ράφι, αποδεσμευμένο από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και με καταλυτικό ρόλο στην εκπόνηση και εφαρμογή της ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Αθήνα 08 /06/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: