Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


Όπως είναι γνωστό, ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Πέλλας Γιώργος Καρασμάνης στις 5-5-2011 κατέθεσε αναφορά στη Βουλή το υπόμνημα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, με την οποία ζητούσε την χρηματοδότηση για μελέτη – κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στον χείμαρρο Τσαρνάκα (περιοχή Λουτρακίου), στον χείμαρρο Σοσίτσα (περιοχή Προμάχων),  στον χείμαρρο Μπέλιτσα (περιοχή Όρμας) και στον χείμαρρο Τόπλιτσα (περιοχή Λουτρών Λουτρακίου) του Δήμου Αλμωπίας.
Στην αναφορά αυτή του Βουλευτή, δόθηκε από τον Υφυπουργό Εσωτερικών κύριο Ντόλιο η παρακάτω απάντηση:

«Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς, σχετικά με τη χρηματοδότηση μελέτης – κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχών του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, σας ενημερώνουμε ότι από την κατανομή των εσόδων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) κατανεμήθηκε, με την υπ’ αριθμ. 74635/29-12-2010 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έκτακτη επιχορήγηση στις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας, για την αντιμετώπιση δαπανών αποκατάστασης του οδικού δικτύου τους λόγω φυσικών καταστροφών. Στο πλαίσιο αυτό και βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, η Ν.Α. Πέλλας (νυν Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) χρηματοδοτήθηκε με ποσό 130.000,00 Ευρώ.
Επίσης, με τις υπ’ αριθμ. 479/4-1-2011, 8010/17-2-2011, 13748/21-3-2011, 18855/15-5-2011 και 23831/17-5-2011 Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατανεμήθηκε από το λογαριασμό των Κ.Α.Π., στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών ποσό 10.657.815,29 Ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του τρέχοντος έτους.
Περαιτέρω, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων και την αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές των Δήμων, οι υπηρεσίες μας καταγράφουν και επεξεργάζονται τα σχετικά αιτήματα, προκειμένου να ανταποκριθούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και των σχετικών πιστώσεων.
Κατά τα λοιπά, αρμόδια να ενημερώσουν την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.»

ΤΡΙΤΗ  14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011             ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: