Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

εμπάργκο λαχανικών

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε με το εμπάργκο λαχανικών που παράγονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας  κ. Θεόδωρος  Θεοδωρίδης έδωσε εντολή να γίνονται ενημερώσεις και επιπλέον έλεγχοι  από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι έλεγχοι αυτοί αναφέρονται στην τήρηση των ορθών γεωργικών πρακτικών και διαδικασιών, σε όλα τα σημεία στα οποία παράγονται πρωτογενώς κάθε είδους αγροτικά προϊόντα και παράλληλα στη διενέργεια αυτοελέγχων για την παρουσία τυχόν παθογόνων μικροοργανισμών.

Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας προβαίνουν μέχρι σήμερα σε όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους ( φυτουγειονομικούς, ποιοτικούς,  λαϊκών αγορών κλπ. ) οι οποίοι γίνονται πάντοτε σύμφωνα με την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία αλλά και τις ειδικές συμβάσεις που έχει υπογράψει η Χώρα μας με τρίτες χώρες και ιδιαίτερα με τη Ρωσία.

Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις και θα προβούνε σε οποιαδήποτε ενέργεια χρειαστεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: