Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

" Πρόσκληση σε συνεδρίαση "


Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις                       27 -6- 2011 ημέρα Δευτέρα    και ώρα 19:00 μ. μ.  για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.
 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1)      Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ( Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πέλλας.     
      
2)      Ορισμός μελών επιτροπών σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ 

3)      Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων πρόσληψης εποχικού προσωπικού ( Ι.Δ.Ο.Χ) για το Δήμο Πέλλας και το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  ΄΄ Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Πέλλας ΄΄ , σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 23387/2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4)      Έγκριση απογραφής έναρξης 1-1-2011 του Δήμου Πέλλας.

5)      Έγκριση πρ/σμού οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. , με την επωνυμία: Κέντρο  Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Πέλλας.

6)      Καθορισμός εξόδων παράστασης της  προέδρου και αντιπροέδρου του  Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία  Κέντρο  Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Πέλλας,              , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 230 του Ν.3463/2006 και τις όμοιες της αριθμ 20585/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

7)      Γνωμοδότηση για τον καθορισμό κριτηρίων επιβολής μηνιαίας οικονομικής προσφοράς ( τροφεία) του Κέντρου  Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Πέλλας.

8)      Υποκατάσταση αναδόχου της μελέτης ΄΄ Πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Αμπελιές Γιαννιτσών.

9)      Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑ  Πέλλας για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκης για ένταξη της πράξης με τίτλο : κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο αγρόκτημα της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Λουκά και κατασκευή εξωτερικών αποχετευτικών δικτύων  Τοπικών Κοινοτήτων Εσωβάλτων ( Σταυροδρομίου), Ακρολίμνης, Αγίου Λουκά και σύνδεση με την Ε.Ε.Λ στον άξονα προτεραιότητας ΄΄ Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
10)  Παραχώρηση κατά χρήση των αρδευτικών γεωτρήσεων της Τοπικής Κοινότητας Αχλαδοχωρίου , σε ομάδα παραγωγών , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3463/2006.

11)  Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2011.

12)  Αιτήσεις διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου θέματος ο Δ/ντής του Δήμου Πέλλας κ. Καστερίδης Ευστάθιος
Εισηγητής του 2ου και του 12ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής του 3ου ,5ου,6ου και 7ου θέματος η πρόεδρος  του (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α) Δήμου Πέλλας κα. Μαντζούκη Μαρία.
Εισηγητής του 4ου θέματος ο Δ.Σ κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος.
Εισηγητής του 8ου και 9ου θέματος η Τ.Υ του Δήμου Πέλλας.
Εισηγητής του 10ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καζαντζίδης Σωκράτης
Εισηγητής του 11ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. κωβαίος κων/νος


                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 
 
                                                                ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: