Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

Νέα διευρυμένη σύσκεψη για το μέλλον του Χιονοδρομικού με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη

Νέα διευρυμένη σύσκεψη για το μέλλον του Χιονοδρομικού Κέντρου Βόρας-Καϊμακτσαλάν πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Διοικητήριο, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο την έγκαιρη προώθηση των αναγκαίων διαδικασιών για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του Χιονοδρομικού Κέντρου, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει περί τα τέλη Αυγούστου.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΡΩΑΠ, Περιφερειακοί Σύμβουλοι (παραβρέθηκαν οι κκ. Μ. Ζωγράφου και Μ. Καράμπελα) καθώς και συνεργάτες του κ. Αντιπεριφερειάρχη, συγκροτώντας ένα άτυπο συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο. Στη συνάντηση κλήθηκε να συμμετέχει και ο Δήμαρχος Έδεσσας ο οποίος όμως δεν παραβρέθηκε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων και εκπροσωπήθηκε από την κα. Μ. Κατσάρα-Βλάχου. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η προώθηση ενός νέου, μεγάλου, ανοικτού διαγωνισμού μέσω του οποίου θα παραχωρείται η χρήση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και χώρων για τα προσεχή δύο χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης ανάλογα με τις εξελίξεις. Ακόμη συζητήθηκε το περιεχόμενο της διακήρυξης το οποίο προτείνεται να περιλαμβάνει αυστηρούς όρους, αναφορικά με τις προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά τη λειτουργία του Κέντρου. Ειδικότερα, εξετάστηκαν οι όροι που θα περιληφθούν στην προκήρυξη του διαγωνισμού έτσι ώστε να διασφαλίζονται:
-      Η φερεγγυότητα, αξιοπιστία και πραγματική τεχνική και επιχειρηματική ικανότητα του αναδόχου που θα αναλάβει τη λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων και εξυπηρετήσεων
-      Η τιμολογιακή πολιτική, σε σχέση με την αύξηση των επισκεπτών και την ποιοτική εξυπηρέτησή τους, σε συνδυασμό και με τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή και τα άλλα Χιονοδρομικά Κέντρα
-      Η προληπτική και προγραμματισμένη συντήρηση των μηχανημάτων και υποδομών, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία
-      Η ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών (τραυματισμοί επισκεπτών, ακραία καιρικά κι άλλα φαινόμενα όπως οι χιονοστιβάδες, κλπ.).
 Σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεοδωρίδης αναφέρει: «Προωθούμε ένα νέο ξεκίνημα και προδιαγράφουμε ένα βιώσιμο μέλλον για το Χιονοδρομικό και την ανάπτυξη της περιοχής. Μέσω των όρων της προκήρυξης διασφαλίζουμε το δημόσιο συμφέρον, τη καλή φήμη που έχει αποκτήσει το βουνό και η περιοχή και τη διάχυση των ωφελειών από την επιχειρηματική δραστηριότητα στην τοπική κοινωνία. Αυτές τις ημέρες βρίσκομαι σε επαφή με τους διαχειριστές κι άλλων Χιονοδρομικών Κέντρων προκειμένου να αξιοποιήσουμε την εμπειρία τους. Επίσης, λόγω της κρισιμότητα του θέματος έχω στενή συνεργασία και με τον Αναπληρωτή Αντιπεριφερειάρχη κ. Διονύση Ψωμιάδη, προκειμένου να μην υπάρξει χρονοτριβή και οι λύσεις που θα προκριθούν να είναι καλά τεκμηριωμένες και σύμφωνα με το σκοπό που επιδιώκουμε. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας είναι η τοπική ανάπτυξη, η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και, οπωσδήποτε, η νομιμότητα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: