Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

Παρέμβαση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για ανάληψη πολιτικής προσωπικής ευθύνης

Αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής με την τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων (άρθρο 155 παρ 5, άρθρο 156 παρ 1, άρθρο 157 παρ 3) ζήτησαν 13 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής Ν. Πέλλας κ. Βασίλης Γιουματζίδης, με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο.
Συγκεκριμένα, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ατιμωρησία πολιτικών προσώπων, υπευθύνων για γνωστά σκάνδαλα που έβλαψαν ηθικά και υλικά τη χώρα (υπουργών ή πρώην υπουργών), και τα οποία παραμένουν στο απυρόβλητο, λόγω των δυσκολιών που θέτει το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο, ζήτησαν με επιστολή τους την κατάργηση της μυστικότητας των ψηφοφοριών που κρίνουν την παραπομπή των πολιτικών προσώπων στη Δικαιοσύνη, καθώς και τη θέσπιση μεγίστου χρονικού ορίου για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.
Ειδικότερα, το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής, σύμφωνα με το άρθρο 118 που διέπει τον κανονισμό της Βουλής, αναφέρεται στη τροποποίηση των παρακάτω άρθρων:
α. Άρθρο 155, παρ 5:
‘’Η ψηφοφορία για όλα τα ζητήματα του άρθρου 86 του συντάγματος είναι μυστική.’’
προτείνεται ως εξής:
‘’Η ψηφοφορία για όλα τα ζητήματα του άρθρου 86 του συντάγματος είναι φανερή.’’
β. Άρθρο 156, παρ 1:
‘’Συγχρόνως (η Βουλή) ορίζει και την προθεσμία μέσα στην οποία οφείλει να υποβάλει το πόρισμά της.’’
προτείνεται ως εξής:
‘’Συγχρόνως (η Βουλή) ορίζει και την προθεσμία, μεγίστης διάρκειας 2 μηνών, μέσα στην οποία οφείλει να υποβάλει το πόρισμά της.’’
γ. Άρθρο 157, παρ 3:
‘’μετά τη λήξη της συζήτησης διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.’’
προτείνεται ως εξής:
‘’μετά τη λήξη της συζήτησης διεξάγεται φανερή ονομαστική ψηφοφορία.’’
Σε δηλώσεις του ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ν. Πέλλας κ. Βασίλης Γιουματζίδης τόνισε ότι η  τροποποίηση των ανωτέρων άρθρων, σε συνδυασμό με την άρση των δυσκολιών που διέπουν το υπάρχον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Κανονισμού της Βουλής, αφενός θα συμβάλει στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και στην οικοδόμηση μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στη σχέση μεταξύ πολιτών και πολιτικών εκπροσώπων, και αφετέρου θα συμβάλει στη λειτουργία ενός δικαιότερου πολιτικού συστήματος που θα διέπεται από διαφάνεια, ισονομία και αξιοκρατία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: