Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Αγιασμός του έργου διευθέτησης του χειμάρρου της Πολυκάρπης


Πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός του έργου διευθέτησης της κοίτης του χειμάρρου Πολυκάρπης του Δήμου Αλμωπίας, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ. Ο Αγιασμός πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη, του Δημάρχου Αλμωπίας κ. Δημήτρη Πασσόη, του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας κ. Κ. Σοφιανού, στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας, εκπροσώπους τοπικών αρχών και φορέων και πλήθους κόσμου. Η τελετή έγινε από τον ιερέα της Τοπικής Κοινότητας κ. Κωνσταντίνο Χοροζάνη.

Η κατασκευή του έργου που γίνεται από την Π.Ε. Πέλλας, περιλαμβάνει εκσκαφές, επιχώσεις με αμμοχάλικα και αδρανή υλικά, καθαρισμούς από την αυτοφυή βλάστηση και φερτά υλικά, κατασκευή φατνών από λιθοπληρούμενα συρματοκιβώτια, τοίχους αντιστήριξης πρανών, επένδυση της κοίτης με οπλισμένο σκυρόδεμα, κ.ά.

 Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεοδωρίδης, με την ευκαιρία, μίλησε στους παρισταμένους για το συνολικό σχεδιασμό Αντιπλημμυρικής Προστασίας  που επεξεργάζεται και υλοποιεί η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας. Στο συγκεκριμένο σχέδιο περιλαμβάνονται σημαντικά έργα τα οποία κατασκευάζονται ήδη στις περιοχές της  Αψάλου, στο Τσιναρλί και στο Μουσείο της Πέλλας. Άλλα έργα που βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης αφορούν τις περιοχές Όρμας, Λουτρακίου και Προμάχων. Όπως τόνισε, η πολιτική προστασία αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα της Π.Ε. Πέλλας. 

Στόχος των συγκεκριμένων έργων είναι η αντιπλημμυρική προστασία των παρακείμενων οικισμών, εγκαταστάσεων και καλλιεργούμενων εκτάσεων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, καθώς σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων δημιουργούνται προβλήματα πλημμυρών λόγω της ακανόνιστης και αδιαμόρφωτης κοίτης των ρεμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: