Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΘΕΜΑ :" Πρόσκληση σε συνεδρίαση "       Σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις                 
      17- 3-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα  18:00 μ. μ.  για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1)      Λύση  Αμιγούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Κατασκευών Αξού», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν.3463/2006.
2)      Κοπή δένδρων
3)      Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010.
4)      Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
5)      Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής.
6)      Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
7)      Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής.
8)      Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων.
9)      Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Τοπικών Κοινοτήτων.
10)  Αίτημα παραχώρησης κατά χρήση από την ΚΕΔ στον Δήμο Πέλλας του Β.Κ. 132 δημοσίου ακινήτου εμβαδού 605,87 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ 226 , εντός σχεδίου πόλης Γιαννιτσών.
11)  Αίτηση του Στογιάννη Κων/νου για διάλυση της σύμβασης σύνταξης της μελέτης ΄΄ Δρόμος σύνδεσης επαρχιακής οδού Γιαννιτσών- Γουμένισσας με διασταύρωση Ασβεσταριό΄΄
12)  Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Πέλλας στην επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο: Προμήθεια τριών προκατασκευασμένων ξύλινων οικίσκων αποδυτηρίων- κοιτώνων.
13)  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πέλλας στην επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο: Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Σταδίου Γιαννιτσών Ν. Πέλλας.
14)  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πέλλας για την συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή χρήση παραχώρησης του κτιρίου στο στρατόπεδο ΚΑΨΑΛΗ , στο Δήμο Πέλλας.
15)  Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΄΄ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013΄΄ στον άξονα προτεραιότητας 7 – Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Π.Κ.Μ. και στον Κωδικό Προτεραιότητας 59 – Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών (ΟΤΑ) του έργου: Ανακατασκευή κτιρίου για την στέγαση του Δημοτικού Ωδείου.
16)  Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΄΄ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013΄΄ στον Άξονα προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Π.Κ.Μ. θεματική προτεραιότητα ΄΄ Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης κατηγορία πράξης ΄΄ προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων.
17)  Παρατάσεις ή μη έργων.
18)  Εγκρίσεις ή μη ΑΠΕ έργων
19)  Εγκρίσεις ή μη  πρωτοκόλλων προσωρινής- οριστικής παραλαβής έργων.
20)  Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για έργα άνω των 1.500.000,00 €.
21)   Έγκριση της Υπεργολαβίας για το έργο: Κατασκευή πεζοδρομίων Ησιόδου , τμήματος Β. Ανθοπούλου, Αγ. Αικατερίνης, Στρ. Μυριβήλη, Βενέζη, Μ. Μπότσαρη, Ταγμ. Ηλιοπούλου και Μητροπολίτη Εδέσσης Παντελεήμονος.
22)  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης , μεταξύ του συνδέσμου, Διαδημοτικής συνεργασίας περιβαλλοντικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων 3ης Δ.Ε Ν. Πέλλας και του Δήμου Πέλλας για την κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ( προμήθεια συμπιεστή απορριμμάτων και θρυμματιστή  ογκωδών αντικειμένων.
23)  Εκτέλεση των έργων: α) Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην γέφυρα της Τοπικής Κοινότητας Δυτικού και β) Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια της Αγίας Παρασκευής, λόγω έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών.
24)  Εκμίσθωση αγροτεμαχίων ( σχολικοί κλήροι) της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Δήμου Πέλλας.
25)  Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 3ου, 24ου και 25ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 1ου, 4ου,5ου,6ου,7ου,8ου,9ου και 10ου θέματος ο Δ/ντής του Δήμου κ. Καστερίδης Ευστάθιος.
Εισηγητής από το 11ο μέχρι και το 23ο θέμα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Εισηγητής του 2ου θέματος η γεωπόνος του Δήμου κα Παπαδοπούλου Κορίνα.


                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 
 
                                                                ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: